Hoppa till innehållet

Registrering av mervärdesskatt för byggtjänster

Helsingfors stad är en näringsidkare, såsom avses i 8 c § 1 mom. i mervärdesskattelagen, som säljer byggtjänster annat än tillfälligt. Sålunda tillämpas på Helsingfors stad som köpare av byggtjänster från och med 1 april 2011 omvänd skatteskyldighet.
Omvänd skatteskyldighet innebär att den som köper tjänsten är skyldig att betala skatt. Eftersom omvänd skatteskyldighet är en undantagsregel ska både den som säljer och den som köper tjänsten känna till när regeln ska tillämpas.
Helsingfors stads ämbetsverk och affärsverk bildar ett skatteskyldigt samfund vars FO-nummer är 0201256-6 och mervärdesskattenummer FI02012566.

Att skicka fakturor till Helsingfors stad

 När du skickar en faktura till Helsingfors stad ska du uppge:
• Den köpta tjänstens art (är det fråga om en byggtjänst)
• Faktureringssätt (skattefri eller skattepliktig faktura). Ifall omvänd skatteskyldighet tillämpas är fakturan skattefri.
• Uppgifter som ska anges på fakturan (utöver de sedvanliga uppgifterna) stadens FO-nummer 0201256-6 och till exempel texten: Omvänd skatteskyldighet MVSkL 8 c §
Ifall fakturan inte innehåller korrekta uppgifter ska säljaren skicka en ny faktura.