Hoppa till innehållet

Fakturauppgifter

Rätta uppgifter garanterar en snabb hantering av fakturorna och betalning vid rätt tidpunkt. Fakturor som anländer till oss med bristfälliga eller felaktiga uppgifter är vi tvungna att skicka tillbaka till avsändaren. Då ansvarar vi inte för eventuella betalningsdröjsmål. Fakturorna ska alltid uppfylla de krav på uppgifter som ställs i mervärdesskattelagen. Närmare information på webbplatsen www.vero.fi

Vänligen beakta även följande anvisningar när ni skickar oss en faktura:
Beställningsnummer
Som fakturerare ska ni i e-fakturans uppgifter ovillkorligen uppge vårt beställningsnummer som finns i övre högra hörnet på vår beställningsblankett. I Finvoice-nätfakturor ska vårt beställningsnummer anges i dataelementet <OrderIdentifier> (obs. Helsingfors stads eget beställningsnummer)
Beställningsblankett
Vänligen ombesörj att er försäljningsorganisation förutsätter att alla beställare vid Helsingfors stad använder en rätt ifylld beställningsblankett. Då får er fakturering kännedom om det beställningsnummer som identifierar våra inköp.
Varje beställning faktureras på separat faktura.
Varje beställning ska faktureras på separat faktura. Det är alltså inte tillåtet att kombinera flera beställningar på en och samma faktura.
Avtalsnummer
I fakturor som baserar sig på avtal ska alltid användas ett avtalsnummer som identifierar kunden och avtalet. Vårt avtalsnummer ska anges i dataelementet <AgreementIdentifier> i Finvoice-nätfakturor