Hoppa till innehållet

Elektroniska produktförteckningar

Helsingfors stad använder ett elektroniskt beställningssystem, Basware Purchase Management. Över produkter i enlighet med anskaffningsavtalen önskas elektroniska produktförteckningar som Helsingfors stads anskaffningscentral tar emot i samarbete med Basware Oyj.
Innan en elektronisk produktförteckning levereras måste man alltid komma överens om innehållet med anskaffningscentralen. Efter detta kommer man överens med Basware Oyj om i vilket format produktförteckningen levereras.
Basware Oyj rekommenderar att leverantörer skickar produktförteckningarna antingen i xml-format eller med hjälp av tillämpningen Basware Catalog Feeder som leverantören kan använda kostnadsfritt. Produkterna ska delas in i produktgrupper enligt UNSPSC-koder. Basware Oyj ger anvisningar om hur produktförteckningarna ska göras upp och om produktgruppindelningen enligt UNSPSC.
Kontaktuppgifter:
Helsingfors stad
Anskaffningscentralen
Kari Gröndahl
utvecklingschef
tfn 09 310 70224
e-post: kari.grondahl (at) hel.fi

Basware Oyj
SaaS-tjänster
tfn 0209 3410 240
e-post: saas.helpdesk (at) basware.com