Hoppa till innehållet

Att arbeta på Talpa

En arbetsplats på Talpa innebär bl.a. en intressant och stabil utsiktsplats över stadens ekonomi och system, stöd av en kompetent organisation och fördelarna med en stor arbetsgivare. Vi använder oss av moderna arbetsverktyg. Ekonomiförvaltningstjänstens trivsamma lokaler finns i Sörnäs, med goda trafikförbindelser.

Hur söker jag jobb hos Talpa?
Alla lediga arbetsplatser vid Talpa och i Helsingfors stad kan sökas på adressen: www.helsinkirekry.fi. Vi behandlar ansökningarna konfidentiellt och så snabbt som möjligt.
På ovanstående adress kan du även lämna in en öppen arbetsplatsansökan. Den öppna ansökan är i kraft tre månader från datumet då den skickades in, varefter den arkiveras. Ansökningar returneras inte.

Arbetspraktik
Talpa erbjuder praktikplatser på olika nivåer inom ekonomi- och löneförvaltning för studerande, samt även möjlighet att göra ett lärdomsprov eller slutarbete under praktikperioden.

År 2016 ges ovan nämnda platser i första hand åt studerande vid Helmi Liiketalousopisto ‒ kontakta läroanstalten och lärarna.
Läs i personalrapporten hur en praktikplats öppnade dörren till ett stadigvarande arbetsförhållande, Talpas personalrapport 2013 (pdf).