Hoppa till innehållet

Ekonomiförvaltningstjänster för stadskoncernen

Talpa fakturerar för ämbetsverkens del till exempel serviceavgifter för dagvård och sjuk- och hälsovårdstjänster. Den sköter även om lönebetalningen för stadens personal och hanterar en stor del av stadens inköpsfakturor som ska betalas av staden.

Därtill stöder Talpa stadens olika enheter i uppföljningen av deras verksamhet och ekonomi. Talpas uppgifter är alltså:
• bokföring för ämbetsverken och affärsverken
• insamling av bokslutsuppgifter för staden och stadskoncernen,
• förberedning av bokslut
• ämbetsverkens betalningsrörelse
• Rese- och kostnadshantering för Helsingfors stad personal
• tjänster som anknyter till den allmänna kassan i ämbetshuset i Berghäll

Ekonomiförvaltningstjänstens kunder är Helsingfors stads myndigheter och affärsverk, dotterbolag samt stadens personal och kommuninvånarna som anlitar stadens tjänster.

Talpa har verkat som ett kommunalt affärsverk sedan år 2009.

Talpa stöder stadens olika enheter i uppföljningen av deras verksamhet och ekonomi.Talpas vision är: ”Vi är en kostnadseffektiv partner och en servicecentral för ekonomi- och löneförvaltning som skapar genuint värde för våra kunder.”