Hoppa till innehållet

Presentation av Talpa

Talpa's servicenummer betjänar vardagar kl. 9.00-15.00.

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten producerar ekonomiförvaltningstjänster (bokföring, inköpsfakturor, fakturering, betalningsrörelse och löneberäkning) för ämbetsverk och affärsverk samt för tre av stadens aktiebolag samt stöder stadens ledning i planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin (upprättande av stadens bokslut, månadsrapportering). Ekonomiförvaltningstjänsten ansvarar även för hundskatteärenden.

Läs mer om Talpas verksamhet (på finska) >>

Talpas kontaktuppgifter

De personliga e-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi


Vice Verkställande direktör 
Päivi Turpeinen  (paivi.i.turpeinen(at)hel.fi)
tfn 09 310 25220


Kommunikationschef 
Mirva Harju
tfn 09 310 37969