Hoppa till innehållet

Fakturor riktade till staden

Talpa tar emot fakturor som ska betalas av staden och kontrollerar att alla nödvändiga fakturauppgifter finns på dem, parar ihop fakturorna med beställningarna, styr fakturorna till godkännandecirkulation, överför fakturorna till inköpsreskontra och bokföring samt kontrollerar, lagrar och arkiverar memorialverifikat för köpfakturorna.

 Avdelningen upprätthåller ett register över leverantörer och kunder, e-fakturaadresser, inköpsreskontra för sina kunder och datasystem som används för behandlingen av inköpsfakturor.

Vid Talpa behandlas varje år ungefär 800 000 inköpsfakturor. Av dem tas nästan 90 procent emot elektroniskt som nätfakturor.

Listan av fakturerings address av staden

Fakturauppgifter

Rätta uppgifter garanterar en snabb hantering av fakturorna och betalning vid rätt tidpunkt. Fakturor som anländer till oss med bristfälliga eller felaktiga uppgifter är vi tvungna att skicka tillbaka till avsändaren.

Mer om ämnet...

Elektroniska produktförteckningar

Helsingfors stad använder ett elektroniskt beställningssystem, Basware Purchase Management. Över produkter i enlighet med anskaffningsavtalen önskas elektroniska produktförteckningar

Mer om ämnet...

Registrering av mervärdesskatt för byggtjänster

Helsingfors stad är en näringsidkare, såsom avses i 8 c § 1 mom. i mervärdesskattelagen, som säljer byggtjänster annat än tillfälligt.

Mer om ämnet...

Kontaktuppgifter för inköpsfakturor

Alla Talpas telefonnummer och e-postadresser finns i tjänsten numerot.hel.fi.

Hitta ett telefonnummer eller en e-postadress i tjänsten...