Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten producerar ekonomi- och löneförvaltningstjänster för Helsingfors stadskoncern.

Styrelsen

Affärsverket har en styrelse på fem personer som utnämnts av stadsstyrelsen. Styrelsen ansvar för affärsverkets förvaltning och verksamhet och ordnande av intern övervakning. Till styrelsens uppgifter hör bl.a.:
• att fatta beslut om utvecklingen av affärsverkets verksamhet,
• att ställa upp mål för affärsverket samt att se hur de genomförs
• att godkänna affärsverkets budget och budgetförslag,
• att besluta om affärsverkets investeringar och andra långsiktiga utgifter,
• att besluta om hur affärsverket indelas i enheter på avdelningsnivå och att utnämna chefer för enheterna på avdelningsnivå,
• att besluta om principerna bakom prissättningen av tjänster.

Styrelsens föredragnings- och beslutlistor (på finska)


Styrelsen sammanträder våren 2022:

  • 16.2. kl 8
  • 30.3. kl 8

Styrelsen (på finska)


Tjänsteinnehavarnas beslut
Tjänsteinnehavarna beslutar om ärenden som anknyter till det egna verksamhetsområdet. Affärsverket ekonomiförvaltningstjänstens tjänsteinnehavares beslut:
Verkställande direktör