Suoraan sisältöön

Nyheter

Plock i serviceutbudet

Läs mera om Ekonomiförvaltningstjänsten

Bokslut

Stadsstyrelsen ska upprätta bokslutet för det gångna budgetåret före utgången av mars varje år. Bokslutet ska presenteras för stadsfullmäktige före slutet av juni.

Bokslut»

E-faktura till staden

Staden har övergått till elektronisk behandling av inköpsfakturor och målet är att också ta emot alla fakturor i elektroniskt format.

Mer om e-faktura»

Hundskatt

Den person som ägde hunden vid utgången av skatteåret (=kalenderåret) är skyldig att betala hundskatten.

Mer om hundskatt»