Suoraan sisältöön

Pyydä kaupungille lähettämäsi laskun maksamista eräpäivää aiemmin

Voit tällä lomakkeella tarvittaessa pyytää kaupungille osoitettujen ostolaskujen maksun aikaistamista. Lomakkeella lähettämäsi pyyntö ohjautuu Talpan asiakaspalveluun ja sieltä edelleen oikealle taholle. Käsittelemme sähköiset pyynnöt mahdollisimman pian. Lisätietoja voit kysyä soittamalla asiakaspalvelunumeromme puh. 09 310 25300 (arkisin kello 9-15).

Saatavanne tulee olla sekä hyväksytty että riidaton ja koskea reskontrassa tällä hetkellä eräpäivää odottavia maksuja.

Tähdellä (*) merkitty tieto on pakollinen.

Palautteen lähettäminen ei onnistunut.

Virhe saattaa johtua esim. liian suuresta liitetiedostosta. Liite voi olla enimmillään 1Mt suuruinen.

Yhteystiedot


 

 

 

 

 

  


Tarve maksusuorituksen saamiselle ennen laskun eräpäivää:

Valinnaiset lisätiedot:

Liitetiedosto (max. 5 Mb):

 

 

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13, 8 §). Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa (Hallintolaki 6.6.2003/434, 17 §).

Lomakkeen kautta ei tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja tai oikaisuvaatimuksia päätöksistä. Virallinen ja erityistä vireillepanoa edellyttävä posti osoitetaan kaupungin kirjaamoon. Vireillepanoa edellyttäviä asioita ovat henkilökuntaan tai palveluun liittyvät aloitteet, kantelut, valitukset, oikaisuvaatimukset ja muistutukset sekä päätöksentekoon liittyvät asiat.

Tietoa sähköisen yhteydenoton ja palautteen antamisesta

Palautejärjestelmän rekisteriseloste