Suoraan sisältöön

Lomakkeiden tiedot käsitellään suojatussa sisäverkossa

Lomakkeiden kautta Talpaan tulleet viestit ja palautteet käsitellään luottamuksellisesti kaupungin sisäverkossa toimivassa palautejärjestelmässä, jonka käyttöoikeudet on rajattu. Lomakkeita lukevat Talpassa asiakasneuvojat, jotka joko hoitavat asian itse tai lähettävät tarpeen mukaan palautejärjestelmän sisällä eteenpäin käsiteltäväksi.

Julkaiseminen koskee annettuja palautteita, ei sähköisillä lomakkeilla tehtyjä yhteydenottopyyntöjä. 

Palautelomakkeissa kysytään aina julkaisulupaa, ja mikäli se on annettu, palaute voidaan vastauksineen julkaista. Julkaistaessa arvioidaan kuitenkin aina palautteen julkaisukelpoisuus sekä julkaisun viestinnällinen tavoite. Esimerkiksi useita samaa asiaa koskevia palautteita ei välttämättä julkaista.

Edellä mainittujen viestinnällisten syiden lisäksi palautetta ei julkaista, jos:
• palautteen antaja ei ole antanut siihen lupaa tai palaute on saapunut sähköpostina
• se on asiaton tai roskapostia/spämmiä
• se sisältää henkilökohtaisia ja arkaluontoisia asioita henkilöistä
• se sisältää sosiaali- ja terveystoimen alaisia potilas- ja asiakkuustietoja
• se sisältää suoraan tai epäsuoraan rasistisia kannanottoja ja kysymyksiä
• palautteessa mainitaan henkilöitä tunnistettavasti tai nimellä erittäin negatiiviseen sävyyn