Suoraan sisältöön

Ota yhteyttä Palkanlaskentaan

Tällä lomakkeella voit asioida palkanlaskennan kanssa, kun työsuhteesi Helsingin kaupungilla on päättynyt. Jos olet työsuhteessa Helsingin kaupunkiin, käytä Helsingin kaupungin intrasta löytyviä yhteydenottokanavia. Kun työsuhteesi on päättynyt, voit esimerkiksi tilata palkkatodistuksen tai kysyä palkastasi tällä palvelupyyntölomakkeella.

Palkanlaskennan asiakaspalvelussa on ruuhkaa. Käsittelemme sähköiset palvelupyynnöt mahdollisimman pian.

Lomakkeessa kysytään nimeä ja syntymäaikaa, mutta huomaa, että siinä ei ole syytä mainita esim. henkilötunnuksia tai varallisuutta koskevia tietoja eikä myöskään arkaluontoisia tietoja kuten tietoja terveydentilasta.

Mikäli tarvitset palkkatietoja työttömyyskassaa varten, huomioithan, että useat ammattijärjestöt hyväksyvät myös kuukausittaiset palkkalaskelmat ansiopäivärahahakemuksen liitteeksi. Tällöin et tarvitse erillistä palkkatodistusta. Palkkalaskelman hyväksyvät mm. JHL, JYTY, OAJ, SUPER, TEHY ja YTK.

Palautteen lähettäminen ei onnistunut.

Virhe saattaa johtua esim. liian suuresta liitetiedostosta. Liite voi olla enimmillään 1Mt suuruinen.

Ota yhteyttä palkkahallintoon:

 

Anna yhteystietosi:


 

 

 

 

 

   

 

 

Valinnaiset lisätiedot:

Liitetiedosto (max. 5 Mb):
 

 

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13, 8 §). Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa (Hallintolaki 6.6.2003/434, 17 §).

Lomakkeen kautta ei tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja tai oikaisuvaatimuksia päätöksistä. Virallinen ja erityistä vireillepanoa edellyttävä posti osoitetaan kaupungin kirjaamoon. Vireillepanoa edellyttäviä asioita ovat henkilökuntaan tai palveluun liittyvät aloitteet, kantelut, valitukset, oikaisuvaatimukset ja muistutukset sekä päätöksentekoon liittyvät asiat.

Tietoa sähköisen yhteydenoton ja palautteen antamisesta

Palautejärjestelmän rekisteriseloste