Suoraan sisältöön

Hyvä tietää verokortista


Verokortissa on nykyään vain yksi tuloraja koko vuoden palkkatuloille. Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Omia tulojaan on entistä tärkeämpää seurata.

Veroprosentin korotus

Voit korottaa veroprosenttiasi ilmoittamalla palkanlaskentaan uuden perusprosentin. Veroprosentin korottamista varten et tarvitse uutta verokorttia. >> Sähköinen yhteydenottolomake

Veroprosentin alentaminen ei onnistu ilman uutta verokorttia. Voit tilata uuden verokortin sähköisen asiointipalvelun kautta https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/ tai soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 029 497000.

 

Verokortin toimittaminen

Verokorttia ei tarvitse toimittaa Talpaan, jos olet ollut työsuhteessa Helsingin kaupungilla vuoden päättyessä. Tiedot siirtyvät verohallinnolta Talpaan kaikilta niiltä, joiden henkilötiedot ovat olleet palkanlaskentajärjestelmässä 31.12.

Verokortti on toimitettava palkanlaskentaan, vain mikäli

  • on hakenut muutosverokorttia
  • työsuhde alkaa 1.1. jälkeen

Jos joudut toimittamaan verokortin työantajalle, siitä riittää pelkkä kopio.

Voit toimittaa verokortin palkanlaskentaan joko liittämällä sen sähköiseen yhteydenottoon tai lähettämällä sen sähköpostilla tai kirjepostilla. Talpan palkanlaskennan yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta.

Verokortin palauttaminen

Mikäli pyydät verokortin takaisin, ilmoita tarkka osoite, johon haluat sen toimitettavan.  >> Sähköinen yhteydenottolomake


Palkkahallinnon yhteystiedot

 >> Sähköinen yhteydenottolomake

Toimialakohtaisissa palvelunumeroissa vastataan arkisin kello 9-15:Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristö, Palvelukeskusliikelaitos ja Liikennelaitosliikelaitos

(Asuntotuotantotoimisto, HKR, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kiinteistövirasto, Rakennusvalvontavirasto)

Puh. 09 310 27292
Sähköposti: talpa.KympPalkat(at)hel.fi

Talpa palkkahallinto
PL 245
00099 Helsingin kaupunki
 


Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus sekä kasvatuksen ja koulutuksen hallinto 

Puh. 09 310 25749
Sähköposti: talpa.PopaLavPalkat(at)hel.fi 

Talpa palkkahallinto
PL 243
00099 Helsingin kaupunki
 

Varhaiskasvatus ja esiopetus


Puh. 09 310 64040 
Sähköposti: talpa.VarePalkat(at)hel.fi

Talpa palkkahallinto
PL 241
00099 Helsingin kaupunki 


Keskushallinnon toimiala
 

Kaupunginkanslia, Keskusvaalilautakunta, Pelastuslaitos, Stara ja  Talpa

Lisäksi palkkioihin ja eläkkeisiin liittyvät tiedustelut

Puh. 09 310 25094
Sähköposti: talpa.KehaPalkat(at)hel.fi

Talpa palkkahallinto
PL 245
00099 Helsingin kaupunki
 

Kulttuuri- ja vapaa-aika sekä vapaa sivistystyö

Puh. 09 310 25545
Sähköposti: talpa.KuvaVasiPalkat(at)hel.fi

Talpa palkkahallinto
PL 249
00099 Helsingin kaupunkiSosiaali- ja terveystoimiala

puh. 09 310 25500
sähköposti: palkat.sote@hel.fi

Soten palkanlaskennan postiosoitteet (myös kaupungin sisäinen posti):

Sairaala, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä vanhusten omaishoidontuki
Talpa palkkahallinto
PL 242, 00099 Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja terveystoimialan hallinto, terveys- ja päihdepalvelut, lasten ja aikuisten omaishoidon tuki, perhehoitajat, tukihenkilöpalkkiot
Talpa palkkahallinto
PL 242, 00099 Helsingin kaupunki

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Talpa palkkahallinto
PL 231, 00099 Helsingin kaupunki

Henkilökohtaiset avustajat

puh. 09 310 25239
sähköposti: talpa.suoratyo@hel.fi

Postiosoite: Talpa palkkahallinto
PL 231, 00099 Helsingin kaupunki

Palkanlaskennan yhteystiedot

Palkanlaskentaan liittyviin kysymyksiin vastataan palvelunumeroissa. Tiedusteluja voi tehdä myös sähköpostilla tai palautejärjestelmän kautta. Sähköisellä lomakkeella palkansaaja voi mm. ilmoittaa muuttuneesta osoitteestaan tai korottaa veroprosenttiaan.

Lisää aiheesta...