Suoraan sisältöön

Johtokunnan päätösasiakirjat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen.

Lue lisää »

Päätöstiedotteet 1.6.2017 alkaen

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) johtokunnan päätöstiedotteet 1.6.2017 alkaen.

Lue lisää »

Esityslistat ja pöytäkirjat 31.5.2017 asti

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen (Talpa) johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 31.5.2017 asti.

Lue lisää »

Päätöstiedotteet 31.5.2017 asti

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan päätöstiedotteet 31.5.2017 asti.

Lue lisää »