Suoraan sisältöön

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
01 / 07.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen pitäminen nähtävänä (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Taloushallintopalveluliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 4 Asia/4

Palvelujen hinnoittelua ja myyntiä koskevien sopimusten päätäntävaltuus (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Käyttöarkistojärjestelmän TASA käyttö- ja sovellushallintapalvelun hankinta vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA