Suoraan sisältöön

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
04 / 27.08.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 10 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 11 Asia/2

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano 1.6.2019 lähtien (pdf) (html)


§ 12 Asia/3

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisennuste 2/2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/4

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020 - 2022 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Khs:n päätös 6.5.2019 § 327


§ 14 Asia/5

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 15 Asia/6

Taloushallintopalveluliikelaitoksen perintäpalveluiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 16 Asia/7

Taloushallintopalveluliikelaitoksen ostolaskujärjestelmän käyttö- ja sovellushallintapalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 17 Asia/8

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskaudella 2019 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA