Suoraan sisältöön

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
03 / 20.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 9

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 10 Asia/1

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste vuonna 2/2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 11 Asia/2

Taloushallintopalveluliikelaitoksen palvelujen hinnoitteluperusteiden vahvistaminen (pdf) (html)


§ 12 Asia/3

Sijaisten määrääminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajalle 1.7.2018 alkaen (pdf) (html)


§ 13 Asia/4

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskaudella 2018 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.