Suoraan sisältöön

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
01 / 29.08.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen pitäminen nähtävänä (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano 1.6.2017 lähtien (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 5 Asia/5

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raami ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018-2020 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Khs:n päätösote:12.6.2017 §651


§ 6 Asia/6

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 7 Asia/7

Sijaisten määrääminen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajalle (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajan muuttaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA