Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupunkikonsernille.

Liikelaitoksella on kaupunginhallituksen nimeämä viisijäseninen johtokunta, joka vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on mm.

  • päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä
  • asettaa liikelaitokselle tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista
  • hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman
  • päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista
  • päättää liikelaitoksen jakautumisesta osastotasoisiin yksiköihin ja ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt
  • päättää palvelujen hinnoitteluperusteista

Johtokunta kokoontuu keväällä 2021 seuraavasti:

  • 28.1. klo 8.00 (ylimääräinen kokous)
  • 9.2. klo 8.00
  • 30.3. klo 8.00
  • 11.5. klo 8.00

Johtokunnan jäsenet

Päätöstiedotteet

Esityslistat ja pöytäkirjat

Keskushallinnon toimintasääntö

Helsingin kaupungin hallintosääntö


.