Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupunkikonsernille.

Liikelaitoksella on kaupunginhallituksen nimeämä viisijäseninen johtokunta (jäsenet). Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on mm.

  • päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä
  • asettaa liikelaitokselle tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista
  • hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman
  • päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista
  • päättää liikelaitoksen jakautumisesta osastotasoisiin yksiköihin ja ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt
  • päättää palvelujen hinnoitteluperusteista


Johtokunta kokoontuu keväällä 2023 seuraavasti:

  • 3.1. klo 15.00, ylimääräinen kokous
  • 30.1. klo 13.00, ylimääräinen kokous
  • 13.2. klo 8.00
  • 27.3. klo 8.00


Johtokunnan jäsenet

Päätöstiedotteet

Esityslistat ja pöytäkirjat

Talpan toimintasääntö

Helsingin kaupungin hallintosääntö.