Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupunkikonsernille.

Liikelaitoksella on kaupunginhallituksen nimeämä viisijäseninen johtokunta, joka vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on mm.

 • päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä
 • asettaa liikelaitokselle tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista
 • hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman
 • päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista
 • päättää liikelaitoksen jakautumisesta osastotasoisiin yksiköihin ja ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt
 • päättää palvelujen hinnoitteluperusteista

Johtokunta kokoontuu syksyllä 2022 seuraavasti:

 • 8.8. klo 12.00
 • 7.9. klo 8.00
 • 12.10. klo 8.00
 • 7.12. klo 9.00

Johtokunta kokoontui keväällä 2022 seuraavasti:

 • ke 16.2. klo 8
 • ke 30.3. klo 8

Johtokunnan jäsenet

Päätöstiedotteet

Esityslistat ja pöytäkirjat

Keskushallinnon toimintasääntö

Helsingin kaupungin hallintosääntö.