Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupunkikonsernille.

Liikelaitoksella on kaupunginhallituksen nimeämä viisijäseninen johtokunta, joka vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on mm.

  • päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä
  • asettaa liikelaitokselle tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista
  • hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman
  • päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista
  • päättää liikelaitoksen jakautumisesta osastotasoisiin yksiköihin ja ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt
  • päättää palvelujen hinnoitteluperusteista

Johtokunta kokoontuu syksyllä 2020 seuraavasti:

  • keskiviikkona 12.8. klo 16.00
  • torstaina 17.9. klo 8.00
  • keskiviikkona 21.10. klo 16.00
  • tiistaina 8.12. klo 8.00

Johtokunnan jäsenet

Päätöstiedotteet

Esityslistat ja pöytäkirjat

Keskushallinnon toimintasääntö

Helsingin kaupungin hallintosääntö


.