Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupunkikonsernille.

Liikelaitoksella on kaupunginhallituksen nimeämä viisijäseninen johtokunta, joka vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on mm.

  • päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä
  • asettaa liikelaitokselle tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista
  • hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman
  • päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista
  • päättää liikelaitoksen jakautumisesta osastotasoisiin yksiköihin ja ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt
  • päättää palvelujen hinnoitteluperusteista

Johtokunta kokoontuu syksyllä 2021 seuraavasti:

  • ke 4.8. klo 8
  • ti 7.9. klo 8
  • ti 12.10. klo 8
  • ti 7.12. klo 8

Johtokunnan jäsenet

Päätöstiedotteet

Esityslistat ja pöytäkirjat

Keskushallinnon toimintasääntö

Helsingin kaupungin hallintosääntö.