Suoraan sisältöön

Sähköiset tuoteluettelot

Helsingin kaupungilla on käytössä sähköinen tilausjärjestelmä Basware Purchase Management. Hankintasopimusten mukaisista tuotteista toivotaan sähköisiä tuoteluetteloita, joita kaupunginkanslian kaupungin talous- ja suunnitteluosasto  vastaanottaa yhteistyössä Basware Oyj:n kanssa.

Ennen sähköisten tuoteluetteloiden toimittamista on sisällöstä aina sovittava kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa. Tämän jälkeen sovitaan Basware Oyj:n kanssa, minkälaisessa muodossa tuoteluettelot toimitetaan.

Basware Oyj suosittaa toimittajia tuottamaan tuoteluettelot joko xml-muodossa tai Basware Catalog Feeder -sovelluksen avulla, jonka käyttö on toimittajalle ilmaista. Tuotteet tulee määritellä UNSPSC-koodien mukaisiin tuoteryhmiin. Ohjeet tuoteluetteloiden tuottamisesta sekä UNSPSC-tuoteryhmämäärittelystä saatte Basware Oyj:ltä.

Yhteystiedot:
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Hankinnat ja kilpailuttaminen
Kari Gröndahl
kehittämispäällikkö
puh. 09 310 70224
sähköposti: kari.grondahl (at) hel.fi
 

Basware Oyj
SaaS-palvelut
puh. 0209 3410 240
sähköposti: saas.helpdesk (at) basware.com