Hoppa till huvudinnehåll

Bidrag för byggande

För vissa byggnadsprojekt kan du ansöka om statliga bidrag, för vilket du behöver ett utlåtande från kommunen.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar statliga stöd och bidrag för samfundskunder och reparationsbidrag för personkunder.

ARA publicerar årligen guiden ARA:s stöd, som innehåller viktig information om lån, räntestöd och bidrag som ges för anskaffande, byggande och grundrenovering av ägar- och hyresbostäder.

Läs mer om ARA:s stöd på ARA:s webbplats

För dessa av ARA:s ansökningar behöver du kommunens utlåtande:

  • Ett kortfristigt räntestödslån för nybygge
  • Räntestödslån för byggande av hyres- och bostadsrättshus
  • Räntestödslån för grundsanering av hyres- och bostadsrättshus
  • Räntestöd för anskaffande av hyresbostad eller hyreshus
  • Borgenslån för hyreshus
  • Borgenslån för bostadsbolags grundsaneringar
  • Investeringsstöd för specialgrupper. Förutom kommunens utlåtande behöver du ett separat sote-utlåtande, där projektets nödvändighet utreds. Du får sote-utlåtandet i samband med kommunens utlåtande.

Stadens utlåtande för ARA:s ansökningar

Utan kommunens tillstyrkande utlåtande kan projektet inte få villkorlig reservering från ARA. I utlåtandet tas det ställning till projektets lämplighet för kommunens bostadsbestånd och bostadsmarknadssituationen.

Skicka en ansökan om det utlåtande som ARA förutsätter från Helsingfors stad i ARAs e-tjänsten. Staden ger sitt utlåtande om projektet och levererar dokumenten till ARA.

Tilläggsuppgifter om kommunens utlåtanden på tfn 09 310 34174 (Veikko Hentilä) eller per e-post asuntoas@hel.fi .