Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Rivning av en byggnad

Innan du kan riva en byggnad behöver du ett rivningslov eller ska du göra en rivningsanmälan.