Hagnäs

Hagnäs, som omges av havsvikar, är ett charmigt område för handel, arbete, kultur och boende som håller på att utvecklas. Hagnäs hjärta utgörs av torgområdet och saluhallen.
 

Hakaniemi

På den här sidan

Hagnäs som område

Hagnästorgets monumentala dimensioner och dess omgivande byggnadsbestånd utgör en av Helsingfors mest kända offentliga rum. Cirkelhuset, Hagnäs saluhall, Metallhuset och Folkets hus är särskilda landmärken kring torget.

Torget och saluhallen upplevs som stadsbornas egna platser, dit man även från långt håll kommer för att handla och dricka kaffe. Efter totalrenoveringen fortsätter saluhallen som Hagnäs fasta punkt, och en ny terrass medför mångsidighet i hallens serviceutbud. Mat i dess olika former är ett av de viktigaste elementen i områdets identitet.

Havet har alltid varit en central del av Hagnäs identitet. Från torget kan man beskåda Brobergssundet.

Den legendariska Hagnäs saluhall ska återigen vara i sin glans efter att renoveringen blir färdig. Säljarna kommer tillbaka till den äkta och originella hallen. Totalrenoveringen av torget torde inledas under 2024. 

Kulturutbudet håller området levande också på kvällen. I Hagnäs befinner sig bland annat Helsingfors stadsteater och Arena-scenen.
Helsingfors stadsteater (Länk leder till extern tjänst)
 

I Hagnäskajen byggs bostadskvarter, ett hotell, verksamhetslokaler och offentlig strand. Grundberedningen inleds tidigast 2027.

Ett av de centralaste målen är att möjliggöra ny offentlig strand på båda sidorna av Brobergssundet. Rekreationsområdena i området utvidgas och havets närhet framhävs. Brobergssundets strandzon (Signe Branders terrass, Havshagsparken, Bokparken och Norra kajens hemhamn) blir ett nytt utrymme för umgänge på stranden och lokalyta för kvartersbutiker för områdets tjänster.

Nya bostäder i Hagnäskajen och i området mellan Sörnäs strandväg och havet byggs enligt stadsplaneringen för ungefär 3 500 invånare.

Hagnäskajen Bild: Paavo Jantunen
Hagnäskajen Bild: Paavo Jantunen

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Hagnäs planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Nya broförbindelser och en tätare stadsstruktur framhäver Hagnäs ställning som betydande knutpunkt för kollektivtrafik. Snabbspårvägen Kronbroarna från Knekten kompletterar Hagnäs ställning som en central del av Helsingfors centrumområde. 

Service

Utöver handeln på torget och i hallen finns det i området flera kvartersrestauranger, kaféer och etniska butiker. Arbetsplatserna och boendet tillsammans möjliggör områdets levande serviceutbud, där specialaffärer, kaféer och restauranger klarar sig bra.

Hagnäs service på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Sirpa Kallio

Titel
Projektchef
Beskrivning
Samordning av byggande och planering, Helsingfors stadskansli