Hoppa till huvudinnehåll

Gatuarbeten i Hertonäs företagsområde

I Hertonäs företagsområde totalrenoveras flera gator under de närmaste åren inför bostadsbyggandet. Samtidigt förbättras deras trafikreglering och -säkerhet. Under renoveringen förnyas kommunalteknik som avlopp, vattenrör och datatrafikkablar på alla gator. Gatubygget utförs i sex etapper.
Karttakuva katutöiden alueista ja arvioiduista aikatauluista.

Första etappen

Först förnyas Planerargatan, Båtviksgatans södra ände, Snickareporten och Österledens ramp.

Planerargatan ändras från tvåfilig till fyrfilig gata. Ändringen förbättrar trafikförbindelserna till köpcentret Hertsi. Planerargatan är också en primär förbindelse mellan Österleden och Degerö. Dessutom betjänar renoveringen av gatan även behoven hos de nya framtida bostadskvarteren på norra sidan om gatan.

Även cyklingen underlättas, då det byggs enkelriktade cykelvägar både på Båtviksgatan och Planerargatan. Cykel- och gångtrafik avskiljs tydligt från varandra.

Arbetet börjar i oktober 2020. Byggandet inleds samtidigt på Planerargatan, Österledens ramp och Båtviksgatan. Dessutom fälls träd på Båtviksgatan. Första etappen färdigställs före slutet av år 2021.

Bredvid metrostationen pågår som bäst byte av vattenisoleringen på metrons tak och bygge av en terminal för ersättande bussar.

Andra etappen

Under den andra etappen totalrenoveras Arbetsledaregatan vid vilken det kommer att byggas tätt med bostäder. Ingenjörsgatan totalrenoveras från Borgbyggarvägen till Arbetsledaregatan och det byggs även en förlängning av gatan ända fram till Maskinmästaregatan. På den nya sträckan byggs i det här skedet gatans kommunalteknik, såsom avlopp, vattenledningar och kablar.

Totalrenoveringen av Båtviksgatan fortsätter från Planerargatan till Arbetsledaregatan. Dessutom byggs ett nytt busshållplatspar vid Arbetsledaregatan.

Även byggandet av Östra banan bredvid Österleden börjar.

Arbetet börjar under våren 2021.

Tredje etappen

Totalrenoveringen av Hertonäs metroterminal och station börjar uppskattningsvis år 2023. Det kan även bli förknippat med annat byggande. När den nya terminalen står klar förnyas Skidbacksvägen och Skidlöparvägen i närheten av den.

Fjärde etappen

Under den fjärde etappen förnyas Borgbyggarvägen och bron över Österleden. Nya hållplatser byggs längs Österleden. På Borgbyggarvägen byggs enkelriktade cykelvägar och bredare refuger än tidigare. Bredden på körfälten anpassas till hastighetsbegränsningarna. Tanken är även att bygga Borgbyggarvägen så att den i framtiden även ger plats för spårvagn.

Anslutningen i korsningen mellan Båtviksgatan och Borgbyggarvägen samt refugen för fotgängare och cyklister breddas.

Arbetet uppskattas börja år 2023.

Femte etappen

Abraham Wetters väg förnyas. Cykeltrafiken på gatan görs enkelriktad och anslutningen till Johan Sederholms väg görs tryggare.

Arbetet uppskattas börja år 2024.

Sjätte etappen

Båtviksgatans sista sträcka från Arbetsledaregatan till Maskinmästaregatan totalrenoveras. Även Maskinmästaregatan totalrenoveras. Ingenjörsgatans nya sträcka byggs som en gårdsgata för de nya bostadshusen och gatans ytstrukturer färdigställs.

Arbetet uppskattas börja år 2025.