Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors stad förnyar sin webbplats 2021–2022. Under övergångsfasen kommer delar av den gamla och nya webbplatsen att synas samtidigt. Du är nu på den nya sidan för Kundens uppgifter och rättigheter.

Vårdgaranti och väntetider

I lagen fastställs inom vilken tid du ska få icke-brådskande vård.
"
Bild: Laura Oja

I hälso- och sjukvårdslagen fastställs inom vilken tid du ska få icke-brådskande vård. Det kallas för vårdgaranti. 

  • Du ska omedelbart få kontakt med hälsovårdscentralen under hälsovårdscentralens öppettider. 
  • En yrkesutbildad person inom hälsovården måste bedöma ditt vårdbehov senast tre vardagar efter att du kontaktat hälsovårdscentralen. 
  • Du ska få vård på hälsostationen inom tre månader. 
  • Du ska få tandvård inom sex månader. 
  • Om det vid en undersökning konstateras att du behöver sjukhusvård, ska specialsjukvården bedöma din situation inom tre veckor efter att remissen inkommit till sjukhuset, och du ska få vård inom sex månader. 

I brådskande fall får du genast vård och första hjälpen vid jourmottagningen. 

Väntetider för tjänster som ordnas av Helsingfors stad

Våra hälsostationer använder sig av en återuppringningstjänst. I mars 2021 ringde vi upp klienterna i medeltal 2 timmar och 17 minuter efter att de tagit kontakt. 

Vi bedömer vårdbehovet omedelbart per telefon eller på plats, så väntetiden för bedömning är mindre än tre dagar. För mer än hälften av patienterna bokas en mottagningstid redan för samma dag.

Med T3-mätningen följer vi hurdan kön är till läkarnas icke-brådskande mottagningstider. Kön mäts genom att räkna den tredje lediga tidsbokningstiden i kalenderdagar. Hälsostationens T3-tal är centralmåttet, det vill säga medianen, för dessa tider. T3-mätningen innefattar inga akuttider. 

T3-väntetider på hälsostationerna i dygn
Hälsostation 1.2.2021 1.3.2021 12.4.2021
Haga 30 30 42
Jakobacka 14 8

23

Fiskehamnen 42 42 25
Gamlas 16 22 42
Stengård - - 42
Stensböle 42 42 42
Gårdsbacka 42 21 42
Degerö 25 42 21
Dal coronahälsostation Coronahälsostation Stengård från och med 29.3.2021
Degerö 21 21

42

Malm 15 15 17
Malmgård 27 41

35

Månsas 18 8 7
Munksnäs 42 42 32
Kvarnbäcken 42 42 42
Åggelby 11 10 7
Svedängen 33 23 16
Rönnbacka 10 9 11
Sockenbacka 42 42 42
Parkstad 17 23 39
Skomakarböle 21 15 36
Tölö 42 42 Stengård från och med 29.3.2021
Femkanten 42 42 42
Nordsjö 42 28 42
Hälsostationernas medeltal 29 28 31

Obs! På grund av coronavirusepidemin ger de kalkylmässiga T3-tiderna inte en fullständig beskrivning av nuläget. 

Stäng

I regel bedömer vi behovet av munhälsovård per telefon. Väntetiden för bedömningen är under tre dagar. Efter bedömningen av vårdbehovet får du icke-brådskande vård inom tre månader. 

Coronavirusepidemin har belastat munhälsovården. För närvarande betar vi av vårdskulden på många sätt. Till vuxna erbjuder vi ofta möjligheten att använda servicesedlar på privata mottagningar.   

Stäng

Inom Helsingfors stads specialsjukvård inleder vi bedömningen av vårdbehov i regel inom tre dygn efter att remissen har kommit till oss. 

Väntetiden till inremedicinska polikliniker är i medeltal (median) 36 dygn i april 2021. Alla fick i regel vård inom tre månader.  

Väntetiden till de psykiatriska poliklinikerna var i medeltal 37 dygn. Alla fick i regel vård inom mindre än tre månader. 

En stor del av Helsingfors stads specialsjukvård produceras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). På HUS webbplats får du information om bland annat väntetider för olika medicinska specialområden. 

Väntetider till specialiserad sjukvård (HUS)

Stäng

Vi publicerar information om väntetider för tjänster för äldre tre gånger per år. Med väntetid avses den tid som går från att ansökan lämnas in till dess att den äldre får den tjänst som hen ansökt om. 

Vi följer väntetiderna inom dygnetruntvården och dagverksamheten

  • Väntetiden för långvarig dygnetruntvård var 40 dygn (median) i november 2021. Det fanns 49 personer som hade väntat på tjänsten i över tre månader (målsatt tid 90 dygn). I oktober 2021 gjordes 126 positiva beslut och 5 negativa beslut. Långvarig dygnetruntvård innefattar intensifierade boendetjänster och vård på äldreboenden.  
  • På grund av coronavirusepidemin har dagverksamhetsenheterna varit stängda sedan mars 2020. På grund av att dagverksamheten har varit stängd publiceras väntetiderna i början av 2022.  
Stäng