Hoppa till huvudinnehåll

Totalrenoveringen av Mannerheimvägen inleds i mars – VM Suomalainen Oy har valts som entreprenör

Totalrenoveringen av Mannerheimvägen, det hittills största gatuprojektet i Helsingfors, inleds den 6 mars 2023, då de förberedande arbetena inleds. VM Suomalainen Oy har valts som entreprenör för totalrenoveringen.
Slutresultatet av projektet är en totalrenoverad gata med plats för alla användare, oavsett transportsätt. Illustration. Bild: Kai Hakala / Ramboll
Slutresultatet av projektet är en totalrenoverad gata med plats för alla användare, oavsett transportsätt. Illustration. Bild: Kai Hakala / Ramboll

Helsingfors stads sektion för byggnader och allmänna områden valde vid sitt möte den 12 januari 2023 VM Suomalainen Oy som entreprenör för totalrenoveringen av Mannerheimvägen. Anbudet baserades på pris och kvalitet, och entreprenören valdes ut med en viktning på 60 % för pris och 40 % för kvalitet.

På basen av jämförelse lämnade VM Suomalainen Oy  det ekonomiskt förmånligaste anbudet. Upphandlingen har gjorts genom ett förhandlingsförfarande och Mannerheimvägen kommer att totalrenoveras som en projektledningsentreprenad.

"De potentiella entreprenörerna genomgick en förhandlingsrunda i tre steg med staden innan de lämnade in sina slutliga anbud. Syftet med förhandlingarna var att precisera entreprenadpaketet som helhet och att hitta bästa möjliga lösningar för genomförandet av totalrenoveringen”, säger stadsmiljösektorns enhetschef Liisa Taskila om upphandlingen av en entreprenör.

Bygga både ovanför och under gatan

Gatuarbetet inleds den 6 mars 2023 med förberedande arbeten, inklusive byggandet av trafikanläggningar. Mannerheimvägen totalrenoveras på sträckan mellan Postgatan och Grejusgatan. I samband med gatuarbetena kommer den cirka hundra år gamla kommunala infrastrukturen att bytas ut. Kommunteknik avser gatuvattenledningar, fjärrvärme- och fjärrkylaledningar samt el- och telekablar.

I samband med gatuarbetena förnyas också bron över Baana mellan Kiasma och Lilla parlamentet. Dessutom kommer gatubeläggningen att förnyas och nya spårvagnsspår byggas på en sträcka av 2,6 km. Totalrenoveringen kommer att underlätta trafiken och förbättra säkerheten när till exempel cykelvägarna och trottoarerna skiljs åt.

Totalrenoveringen kommer att genomföras i två faser. Först byggs sträckan mellan Postgatan och Runebergsgatan och därefter sträckan mellan Runebergsgatan och Greijusgatan. VM Suomalainen Oy är entreprenör för båda faserna. Målet är, att arbetet ska vara klart i slutet av 2025.

Vägarbeten påverkar rörligheten i området

Gatuarbetet börjar från Postgatan i riktning mot norr. Totalrenoveringen kommer att ha stor betydelse för rörligheten i området. Arbetet kommer att orsaka förändringar i rutterna för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt motorfordon. Trafikarrangemangen förändras flera gånger när arbetet framskrider. Rutterna skyltas i terrängen så tydligt som möjligt.

På Mannerheimvägen kommer ett körfält i båda riktningarna att vara i bruk under hela arbetet. Spårvagns- och busslinjerna genom projektområdet kommer att ändras. Spårvagnslinjerna 4 och 10 gör genom Tölö via Runebergsgatan och Arkadiankatu istället för sina vanliga rutter. HRT informerar om ändringar i kollektivtrafiken på sin webbplats hsl.fi .

Under arbetena kan man fortfarande gå, cykla, använda rullstol, köra bil och använda kollektivtrafiken, men resorna kan ta längre tid än vanligt. De boende bör ta mer tid än vanligt för att ta sig runt i området, och om möjligt använda kollektivtrafiken. Tillgången till fastigheterna säkras.

Staden kommer att ge mer information om arbetets inverkan och trafikarrangemangen när projektet inleds. Projektet kommer att ha egna kommunikationskanaler där invånare och företag kan följa med hur gatuarbetena fortskrider.

--

Texten har redigerats den 9 februari 2023: informationen om spårvagnslinjernas omväg har förtydligats.

Totalrenoveringen kommer att genomföras i två faser. Bild: Helsingfors stad
Totalrenoveringen kommer att genomföras i två faser. Bild: Helsingfors stad