Hoppa till huvudinnehåll

Stadsstyrelses sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet fick en översikt över de ändringar som gäller separat ekonomi

Sektionen sammanträdde den 21 november och antecknade en översikt över de ändringar som gäller separat ekonomi på grund av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet.
Kuvituskuva kaupungintalosta
Stadshuset. Bild: Sakari Röyskö

Sektionen antecknade även ett beslut om beredning av tillsättandet av en organisationsdelegation.

Sektionen beslutade dessutom ändra på organisationsstrukturen för servicehelheterna inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn som sektionen redan godkänt så att det inte bildas en förvaltningstjänst för räddningsväsendet i den nya förvaltningsorganisationen.

Alla beslut av stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden(på finska). Beslutsmeddelandet (på finska) kan läsas tills protokollet publiceras. Sektionens protokoll kan läsas här(på finska).

Sektionen för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet har som uppgift att styra genomförandet av reformen, förmedla förtroendevaldas synpunkter till beredningen och lägga fram behövliga beslutsförslag för stadsstyrelsen. Sektionen har bildats för en viss tid och den är verksam fram till 31.12.2022.