Rekordstort antal sökande till eftermiddagsverksamheten för skolelever

Helsingfors stad mottog 9 300 ansökningar till eftermiddagsverksamheten för skolelever för nästa läsår, 2023–2024. Ansökningarna behandlas just nu och besluten skickas ut veckan efter midsommar. Alla barn i åk 1 och 2 som ansökt under ansökningstiden kommer att erbjudas en plats. Eftermiddagsverksamheten börjar på läsårets första skoldag.
Bild: Jefunne Gimpel

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är ledd fritidsverksamhet som anordnas efter skoldagen för elever i åk 1 och 2 samt för elever som får särskilt stöd. I verksamheten ingår bland annat lek och umgänge med vänner, utevistelse och motion samt små utflykter till näromgivningen. I verksamhetens innehåll beaktas behoven och önskemålen i de olika grupperna.

Chefen för den finska grundläggande utbildningen Outi Salo berättar att man i år mottog ett rekordstort antal ansökningar till eftermiddagsverksamheten – 9 300 stycken. Sammanlagt kommer det att finnas 11 090 elever i åk 1 och 2 nästa höst. ”Fint att så många små skolelever deltar i verksamheten. Ledd och meningsfull verksamhet i en trygg miljö efter skoldagen stödjer barnets välbefinnande och gör familjernas vardag smidigare”, konstaterar hon.

Eftermiddagsverksamheten börjar på läsårets första skoldag i augusti och fortsätter till slutet av läsåret. 

Alla elever i åk 1 och 2 som ansökt under ansökningstiden kommer att erbjudas en plats

Eftermiddagsverksamhet ordnas vid ungefär 250 verksamhetsställen på olika håll i staden, både i skolor och nära dem, exempelvis i lekparker och församlingars lokaler. Verksamhetsanordnarna utformar verksamhetens innehåll närmare utifrån sina egna styrkor och de praktiska möjligheterna.

En plats i eftermiddagsverksamheten kommer att erbjudas till de elever i årskurs 1 och 2 som ansökt under ansökningstiden. Om en plats inte kan ordnas vid just det verksamhetsställe som man ansökt till, kommer barnet att erbjudas en plats vid något annat verksamhetsställe i området. Om ett verksamhetsställe får in fler ansökningar än vad man har platser, har eleverna i åk 1 och eleverna med särskilt stöd företräde till platserna.

Vid behov lottas platserna ut mellan likvärdiga ansökningar. När platserna delas ut spelar det ingen roll när under ansökningstiden man lämnade in sin ansökan.

Baserat på inkomsterna kan man ansöka om nedsättning av månadsavgiften

Månadsavgiften för eftermiddagsverksamheten är antingen 100 eller 120 euro beroende på om barnet deltar i verksamheten fram till klockan 16 eller 17. Faktureringsperioden börjar i augusti. Baserat på inkomsterna kan man ansöka om nedsättning av avgiften, varvid månadsavgiften är hälften av den normala avgiften, eller om efterskänkning av avgiften, vilket innebär att ingen avgift tas ut.

Nedsättning och efterskänkning av månadsavgiften kan sökas tidigast i augusti när barnet har börjat i eftermiddagsverksamheten. För ansökan behövs aktuella uppgifter om inkomsterna. Inkomstgränserna och mer information finns på webbsidan hel.fi/eftisavgifter (Länk leder till extern tjänst).

Ansökan kan lämnas in även efter att ansökningstiden till eftermiddagsverksamhet för skolelever för läsåret 2023–2024 har löpt ut. Ansökningar som kommit in efter ansökningstiden behandlas från och med augusti. När man ansöker utanför ansökningstiden är det inte säkert att man får en plats. Mer information: hel.fi//eftisverksamhet (Länk leder till extern tjänst).