Hoppa till huvudinnehåll

Näringslivssektionen reserverade ett område nära Kampens metrostation för möjliga företagslokaler

Kvarteren kring Kampens metrostation är attraktiva som företagslokaler. Här reserverade stadsfullmäktiges näringslivssektion ett område, som för närvarande används som parkerings- och gatuområde, för utveckling av företagslokaler. Delegationen behandlade även andra tomtreservationer och bekantade sig med lägesrapporter som behandlade stadens näringspolitiska prioriteringar.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslöt vid sitt sammanträde 6.2.2022 att reservera området för Kiinteistö Oy Runskivuori i Kampen för utveckling och byggande av företagslokaler.  Området i fråga ligger mellan kvarteret Bilhuset och Södra Järnvägsgatan. Området på cirka 3 000 kvadratmeter fungerar för närvarande som parkeringsplats för bland annat turisttrafiken till Tempelplatsens kyrka, men under reservationsperioden kommer staden att söka fram ersättande platser som fyller detta behov. Kiinteistö Oy Runskivuori kommer i samarbete med staden att anordna en arkitekttävling för det reserverade området i syfte att effektivisera användningen av Bilhuskvarteret och återuppliva området.

Utvecklingsreservationen gäller fram till 31.12.2024. Kiinteistö Oy Runskivuori äger en del av tomterna i kvarteret Bilhuset. Kiinteistö Oy Runskivuori är ett företag som helt ägs av LähiTapiola-koncernen. 

Näringslivssektionen behandlade även andra markreservationer. Sektionen beslöt att fortsätta reservationen av en tomt i Fiskehamnen åt Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viita till 31.12.2023 för planeringen av ett kontorsbygge. Sektionen beslöt också att reservera tomten vid Busholmens strand och den 1924 byggda lagerbyggnaden L3 åt Cobbleyard Real Estate Oy fram till 31.12.2024.

Sektionen antecknade för kännedom lägesrapporterna om hur verksamheten i Helsinki Partners Oy, Helsingin kaupunkitilat Oy och Forum Virium Helsinki Oy påverkar genomförandet av stadens näringslivspolitiska prioriteringar. 

Alla beslut som fattades vid stadsstyrelsens näringslivssektions sammanträde finns tillgängliga (på finska) på sidan för beslutsmeddelanden här.

Näringslivssektionens nästa sammanträde hålls måndagen den 27 februari 2023.

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Näringslivssektionens ordförande är borgmästare Juhana Vartiainen.