Hoppa till huvudinnehåll

Näringslivssektionen behandlade tomtreserveringar och linjedragningarna för Helsingfors varumärke vid sitt möte

Stadsstyrelsens näringslivssektion behandlade vid sitt möte måndagen den 14 november 2022 två tomtreserveringar och Helsingfors varumärke samt beslutade om vårens mötestider.

Stadsstyrelsens näringslivssektion förlängde SRV Rakennus Oy:s tomtreservering på Leogatan 2 i Fiskehamnen till den 31 december 2023. Tomtens yta är 1 876 m², och den har byggrätt för 12 000 kvadratmeter våningsyta. Reserveringen ändrades så att det på tomten i stället för ett hotell även får planeras en kontorsbyggnad.

Sektionen beslutade också att reservera ett område i närheten av Lepakkoplatsen i Gräsviken Kiinteistö Oy Helsingin Lepakko som ska utreda förutsättningarna för att bygga kontorslokaler där. Områdets yta är cirka 1 200 m², och utvecklingsreservationen gäller fram till den 31 december 2024.

Stadsstyrelsens näringslivssektion antecknade för kännedom en lägesrapport om uppdateringen av Helsingfors riktlinjer för varumärket och marknadsföringen. Helsingfors stadsstyrelse godkände år 2016 för första gången i stadens historia ett varumärkeskoncept och strategiska riktlinjer för marknadsföringen som var gemensamma för hela staden. Året därpå tog stadsorganisationen den gemensamma visuella identiteten i bruk. Därefter har utvecklingsarbetet med varumärkeskonceptet fortsatt och presenterats för stadsstyrelsens näringslivssektion i form av lägesrapporter åren 2019 och 2020.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutade att sammanträda under våren enligt följande: 6.2, 27.2, 27.3, 15.5 och 5.6.2023. 

Alla beslut som fattades vid mötet av stadssyrelens näringslivssektion finns tillgängliga på sidan för beslutsmeddelanden här (på finska).

Näringslivssektionens nästa möte hålls onsdagen den 8.12.2022.

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Näringslivssektionens ordförande är borgmästare Juhana Vartiainen.