Hoppa till huvudinnehåll

Konstundervisningen på Annegården förnyas – alltfler barn och unga får tillgång till Annegårdens konstundervisning

Konstfostransverksamheten på Annegården kommer framöver att pågå året runt, och kvällskursverksamheten kommer att bli kortvarigare från hösten 2023. Planen är att man i samband med förnyelsen inrättar 12 vakanser för konstpedagoger på Annegården.
Annegårdens fasad
Tjänsterna inom konstundervisningen på Annegården kommer att förnyas från hösten 2023. Bild: Maarit Hohteri

Annegården är ett konstcentrum för barn och unga som producerar tjänster inom barnkultur för barn och unga i Helsingfors samt de vuxna i deras liv. Tjänsterna inom konstundervisningen på Annegården kommer att förnyas från hösten 2023. Syftet är att göra Annegårdens verksamhet tillgängligare så att man i framtiden kan ge alltfler barn och unga i Helsingfors möjlighet att prova på konstarter eller utöva konst på Annegården.

Konstundervisningen under skoldagen fortsätter och kvällskursverksamheten förnyas

Annegården erbjuder skolbarn i Helsingfors mångkonstnärlig konstundervisning som en del av skoldagen och i form av kvällskurser samt som fritidsverkstäder och verkstadsdagar. Konstundervisningen under skoldagen kommer att fortsätta, eftersom den tillgodoser bra behoven inom skolornas konstundervisning.

Inom Annegårdens kvällskursverksamhet och fritidsverkstäder kommer man att lägga om tyngdpunkten så att alltfler barn eller unga kan delta i verksamheten. Av denna anledning blir kvällskurserna på Annegården från höstterminen 2023 kortvarigare än hittills, och verksamheten kommer också att omfatta kortkurser som möjliggör experimenterande. Ett barn eller en ung person som är intresserad av någon konstart och vill prova på den innan hen förbinder sig till en långvarigare verksamhet kommer i framtiden att ha möjlighet till detta på Annegården. Med andra ord kommer långsiktig hobbyverksamhet som pågår flera år att ändras och ersättas med kurser med olika format. Situationen för barn och unga med särskilda behov kommer att granskas separat: de har inte nödvändigtvis möjlighet att delta i långvarig hobbyverksamhet någon annanstans.

– Behovet av att ändra verksamheten har funnits redan länge, eftersom efterfrågan på kvällskurser på Annegården har varit stor. Varje år blir tiotals, möjligtvis hundratals familjer utan plats. Tillgänglighet och möjlighet att delta för så många som möjligt är ledorden för förnyelsen av Annegårdens konstundervisning. Målet för kvällskursverksamheten som nu förnyas är att ge en allt större och mångformigare grupp av barn och unga i Helsingfors möjlighet att njuta av Annegårdens verksamhet, säger Pirjetta Mulari, direktör för Annegården, om förnyelsen.

Målet för förnyelsen är också att stödja ekosystemet för konstundervisningen i Helsingfors. I Helsingfors finns mer än 40 läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning. De erbjuder barn och unga långvarigare konstundervisning.

12 vakanser för konstpedagoger ska inrättas

På Annegården har årligen cirka 40 konstpedagoger arbetat med visstidsanställning med olika deltidsprocent. I samband med förnyelsen av konstundervisningen på Annegården kommer Annegården framöver att erbjuda tjänster inom konstfostran året runt. Förutsättningen för detta är att Annegården i framtiden har heltidsanställda konstpedagoger. Enligt planen kommer man att genom intern anmälan utse 12 konstpedagoger till de nya ordinarie heltidsanställningarna. Anmälan riktas till de konstpedagoger som är anställda vid Annegården under våren 2023.

Mer information:
Pirjetta Mulari, direktör för Annegården
pirjetta.mulari@hel.fi , tfn 09 3103 7174