Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors stad erbjuder åter tusentals sommarjobb

Sökandet av sommarjobb i Helsingfors stad, Finlands största arbetsgivare är i gång. Nya platser kommer att publiceras under våren. Siisti kesä! -projektets ansökningar för sommarjobb för 16–20-åringar och 16–17 år inleds den 6 februari och avslutas den 27 februari kl. 16. Sommarjobbare söks också till företag som ägs av staden. Sammanlagt cirka 3 500 sommarjobbare och vikarier kommer att rekryteras till stadens sektorer och affärsverk.
Barn som leker runt trädet.
Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Du kan söka sommarjobb i Helsingfors via stadens rekryteringssystem på adressen helsinkirekry.fi. Ansökningstiden visas separat för varje uppgift. Det lönar sig att aktivt hålla koll på webbplatsen, eftersom nya platser läggs ut nästan varje vecka under våren.

Många tjänster kräver inte tidigare arbetslivserfarenhet – lämpliga studier och viljan att lära sig är viktigare. Vi rekryterar sommarjobbare till jobb som vårdbiträden, parkarbetare, köksbiträden, olika kontors- och kundtjänstjobb, planeringspraktikanter, medhjälpare inom småbarnspedagogi och för underhåll av idrottsplatser. Vi söker studerande och yrkesverksamma särskilt inom social-, hälso- och räddningsbranschen och stadsmiljösektorn.

Dessutom erbjuds sommarjobb av företag som ägs av staden. 

Jobb för tusen ungdomar

Vi vill erbjuda ungdomar chansen att få sitt första sommarjobb, så vi riktar cirka tusen sommarjobb till ungdomar.{ Ansökningstiden för jobben i Siisti kesä -projektet för 16–17-åringar och 16–20-åringar börjar den 6 februari och slutar den 27 februari kl. 16. Du kan söka ett sommarjobb för ungdomar om du har fyllt 16 eller 17 år under kalenderåret och har avslutat grundskolan före sommaren. Vid behov kan arbetet anpassas till dina färdigheter och din fysiska förmåga.

Vi anställer till Siisti kesä-projektet även ungdomar som ännu inte har arbetslivserfarenhet. Projektets cirka 270 sommarjobbare håller parker, öppna platser, gator samt idrotts- och simplatser rena.

Stadens sommarjobb är populära

De sommarjobb som Helsingfors stad erbjuder är populära och även i år förväntas ett stort antal sökande.

Tidigare år har det kommit in flest ansökningar till exempel till teknisk praktikant, bibliotekspraktikant, miljöarbetare, bostadsrådgivare, matserveringspersonal och assisterande ungdomsrådgivare. Varje år söker social-, hälsovårds- och räddningssektorn sommarvikarier, särskilt för tjänsterna som närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare. Staden erbjuder sommarjobb med över 100 olika titlar.

Sommarsedeln stödjer ungas sysselsättning

Med sommarsedeln kan du söka jobb i ett företag, en förening, en stiftelse eller en församling. Även till exempel ett bostadsaktiebolag eller en hobbyförening kan fungera som arbetsgivare. Sommarsedeln är giltig under 1.6–15.8.2023. Den elektroniska sommarsedeln kan sökas av 9-klassare, 10-klassare och Valma-elever i Helsingfors och elever i Helsingfors skolor. Även alla förstaårsstuderande på andra stadiet i Helsingfors är berättigade att ansöka om Sommarsedeln. Mer information om sommarsedel kesaseteli.fi