Helsingfors social- och hälsovårdstjänster under midsommaren 2024

Kuvassa kukkia apuvälineessä.
Bild: Kaisa Sunimento

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna tor 20.6 kl. 8–16. Hälsostationerna håller stängt under midsommaren 21.6–23.6.

Anvisningar om vården och uppgifter om hälsovårdstjänsterna

Sotebotti Hester betjänar på hel.fi/social-och-halsovardstjanster.
Omaolos symptombedömning kan göras på adressen omaolo.fi(Länk leder till extern tjänst).
Hälsorådgivningen betjänar 24/7 på numret 09 310 10023.

Brådskande vård och jour

Om du behöver brådskande vård under midsommaren, gör först en symtombedömning i Omaolo-tjänsten(Länk leder till extern tjänst). Du får anvisningar dygnet runt och vid behov kontakt med vårdpersonalen eller kontakta Jourhjälpen, tfn 116117 (24/7). Ring innan du uppsöker jouren.

Vuxna (16 år fyllda)

Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset, Paciusgatan 3, byggnad 12 
Malms samjour, Talvelavägen 6 J

I brådskande sjukdomsfall kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1. 

Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9

Munhälsovårdens jour 

Munhälsovården har jouröppet under midsommaren (21.6–23.6) kl. 9–21 vid Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11, C-dörr. Tidsbokning kl. 8–21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Mejlans samjour,  Paciusgatan 3, tfn 116 117. Ring innan du kommer till jouren.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under midsommaren. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Allvarliga och livshotande situationer - ring 112