Hoppa till huvudinnehåll

En av de mest kända miljöerna i Finland fick det strålkastarljus den förtjänar – Senatstorgets nya belysning är klar

Senatstorget har fått den nya belysning det förtjänar som ett resultat av omfattande planering och genomförande. Den nya belysningen betonar områdets värdighet och vackra empirestämning utan att glömma moderna energieffektiva lösningar. Helsingfors stad bjuder in sina invånare att njuta av atmosfären i området i skymningen, när belysningen är som bäst.
Nya belysningen på Katarinagatan är anpassad till den historiska miljön.  Bild: Juhana Konttinen
Nya belysningen på Katarinagatan är anpassad till den historiska miljön. Bild: Juhana Konttinen

Senatstorget är ett av Finlands mest värdefulla stadsrum och ett populärt forograferingsobjekt för turister. Det har en betydande nationell historia, och runt torget möts stora institutioner: staten, kyrkan och universitetet. Dessutom bildar byggnaderna runt Senatstorget en enhetlig helhet i empirestil. I utkanten av torget ligger också den äldsta byggnaden i innerstaden, Sederholmska huset, som stod klart 1757.

Utbytet av Senatstorgets belysning har varit ett omfattande och långvarigt projekt, eftersom planerings- och genomförandeområdet är hela Senatstorgets omgivning. Områdets tidigare belysning från 1980-talet motsvarade inte längre nuvarande behov och var i dåligt tekniskt skick. 

Genomförandet av belysning för olika platser som separata projekt av olika aktörer misstänktes leda till ett oordnat resultat, så belysningsprojekten i området kombinerades. Utarbetande av belysningsplanen för Senatstorget i samarbete mellan olika parter inom Helsingfors stad, de aktörer som förvaltar och använder fastigheter i utkanten av torget och Museiverket inleddes 2013. Den allmänna belysningsplanen färdigställdes 2014 och en mer detaljerad belysningsplan för området 2017. Den nya belysningen beställdes av Helsingfors stad. Belysningsplaneringen utfördes av VALOA Design Oy och elplaneringen av Sitowise Group Oyj. 

Belysningen är som bäst i skymningen

Den nya belysningen är som bäst under kvällens och nattens dunkla timmar. Med den nya belysningen bildar stadsvyn på den öppna platsen under skymningstiden en balanserad och igenkännlig enhet. Förutom gatu- och torgbelysning omfattar den nya belysningen på Senatstorget också fasadbelysningen på de omgivande byggnaderna. Dessutom har belysningsmetoden baserad på vägglyktor på Katrinegatan och Sofiegatan samt på Torgkvarterens fastigheter på Alexandersgatans sida anpassats till dess historiska kontext genom att tillämpa modern teknik.

I belysningen används moderna och energieffektiva LED-armaturer. Förutom de nya belysningsstolparna består Senatstorgets nya stämningsskapande belysningshelhet av fasadlampor som är fästa i stolparna och som enkelt kan styras för olika ljusförhållanden. Belysningen kan enkelt varieras för både vardags- och festbelysning med olika intensitet. I en normal situation används belysningen av torget och fasaderna med ungefär halv effekt, vilket räcker bra för att belysa området, men effektiviteten kan ökas om det behövs.

Epokerna möts i en plan som kombinerar nytt och klassiskt

Helsingfors stad anordnade i samarbete med Finlands Arkitektförbund SAFA och Industrikonstförbundet Ornamo en öppen designtävling för Senatstorgets belysningsstolpar 2018. Futudesign Oy:s plan valdes som vinnare. Det fanns ett behov av att planera belysningsstolparna med såväl gatu- och torgbelysning som fasadbelysning för de omgivande byggnaderna. Syftet med tävlingen var att hitta en lösning som uppfyllde kraven och målen för både den historiska miljön och den moderna stadstekniken.

”Senatstorget har ingen etablerad tradition av utomhusbelysning, även om man skulle förvänta sig sådant på en så betydande plats. Det finns ingen tydlig historisk modell för själva torgbelysningen som kunde ha återställts eller som skulle passa den nuvarande situationen. Livscykeln för belysning är traditionellt 30–40 år, och 1980-talets belysning ansågs inte längre vara aktuell med tanke på stadsbilden eller ljusupplevelsen”, säger Marjut Kauppinen, belysningschef för stadsmiljösektorn i Helsingfors.

Belysningen av statyn av Alexander II mitt på torget har också uppdaterats i samarbete med Helsingfors stads konstmuseum och stadsmuseet som helhet. Fasadbelysningen av Domkyrkan avses genomföras i framtiden på grundval av principerna för den befintliga belysningen.