Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever för nästa läsår börjar 6.3

Ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet i den grundläggande utbildningen för elever i årskurserna 1–2 för läsåret 2023–2024 närmar sig. Om du behöver en plats i eftermiddagsverksamheten för ditt lilla skolbarn nästa höst, kom ihåg att ansöka nu på våren, 6.3–1.5.
Lapset askartelevat yhdessä.
Bild: Jefunne Gimpel

Eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen är ledd fritidsverksamhet för elever i årskurserna 1–2 och elever med särskilt stöd. Barnet kan delta i meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö efter skoldagen. Verksamheten slutar antingen kl. 16 eller 17.
  
Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd och i den ingår mellanmål och försäkring. Om barnet deltar i verksamheten till kl. 16, är månadsavgiften 100 euro. Avgiften för verksamheten till kl. 17 är 120 euro per månad. Man kan ansöka om nedsättning av eller befrielse från avgiften på basis av sina inkomster.
  
Observera att från och med nästa höst kommer all vår eftermiddagsverksamhet för skolelever att vara eftermiddagsverksamhet i den grundläggande utbildningen, vilket innebär att de tidigare avgiftsfria aktiviteterna för skolelever i lekparker inte ordnas i fortsättningen. Vi informerade om ärendet 14.3.2022.

Smidigare vardag för familjen tack vare ledda aktiviteter efter skoldagen

Vi ordnar eftermiddagsverksamhet på cirka 250 platser runt om i staden, i skolor och i närheten av skolor, såsom i lekparker och församlingars lokaler. Verksamheten är åldersanpassad: i eftermiddagsverksamheten får barnen leka, vistas utomhus, röra på sig och göra små utflykter i näromgivningen. Vissa arrangörer kan betona till exempel fysiska aktiviteter i sin verksamhet. 
  
”Det är viktigt att barnet får syssla med olika aktiviteter tillsammans med sina kompisar i eftermiddagsverksamheten. Varje år deltar mer än 10 000 barn i vår eftermiddagsverksamhet, och vi uppmuntrar alla 1:a–2:a klassare att delta. Ledda och meningsfulla aktiviteter stöder barnets välbefinnande", konstaterar Outi Salo, chef för den finska grundläggande utbildningen.
  
Eftermiddagsverksamheten kompletterar det lilla barnets skoldag. Efter skoldagen får barnet under ledning fortsätta i eftermiddagsverksamheten, som ordnas i eller i närheten av skolan. ”Föräldrarna kan givetvis också ansöka om en plats för sitt barn längre bort, men i de flesta fall deltar barnen i verksamheten i sin egen skola eller i närheten av skolan”, fortsätter Salo.

De som ansökt inom ansökningstiden erbjuds en plats

Vi erbjuder en plats till de elever i årskurserna 1–2 som har ansökt om en plats i eftermiddagsverksamheten inom ansökningstiden. Om en plats inte kan ordnas på önskat verksamhetsställe, erbjuds barnet en plats någon annanstans i området. Om det finns fler sökande än platser vid ett verksamhetsställe, har elever i årskurs 1 och elever med särskilt stöd företräde.
  
Vid tilldelningen av platser spelar det ingen roll när exakt ansökan lämnats in inom ansökningstiden, 6.3–1.5.
  
Information om verksamhetsplatserna och arrangörerna finns på servicekartan , där uppgifterna om platserna för nästa läsår uppdateras senast 6.3. Ansökningsblanketterna för läsåret 2023–2024 finns från och med 6.3 på våra webbsidor hel.fi/eftisverksamhet.