Barnskötare inom småbarnspedagogik, alterneringsledighet

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Pilten

Pilten består av fyra daghemsgrupper: Myrorna, Rävarna, Ekorrarna och Igelkottarna. I samma byggnad finns även Piltens förskola. Vi är ute mycket och har närhet till parker och skog. Daghemmet och förskolan har en fin gård som uppmuntrar till lek och lärande. Vi arbetar med hållbar utveckling och engagerar barnen i detta.

Som barnskötare inom småbarnspedagogik får du jobba med intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Du ansvarar tillsammans med ditt team för barnets vård, fostran och undervisning utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. Hos oss får du chansen att vara en meningsfull person i barnens vardag!

Som motvikt till ansvarsfullt och meningsfullt arbete erbjuder Helsingfors stad mångsidiga personalförmåner som syftar till att stödja och öka våra anställdas välbefinnande. Du har möjlighet att vid längre vikariat få en tjänstebostad och få bidrag för kostnaderna för resan till och från arbetet samt förmåner för fritidshobbyn.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002), samt utredning om hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos i andningsorganen (Lag om smittsamma sjukdomar § 55).

Som vikarie under alterneringsledighet kan anställas en person som varit arbetslös kontinuerligt eller delvis minst 90 kalenderdagar innan anställningen. Tiden för arbetslöshet räknas 14 månader före alterneringsledigheten inleds.

Villkoren för arbetslöshet gäller inte under 30-åriga arbetslösa sökande som avlagt yrkes- eller högskoleexamen högst ett år tidigare. En dags arbetslöshet räcker också ifall vikarien är under 25 år eller över 55 år då alterneringsledigheten inleds.

Som vikarie kan inte anställas en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa räknas som studerande i huvudsyssla eller företagare i huvudsyssla.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Mer info

Också dessa jobb kan vara intressanta för dig

Barnskötare inom småbarnspedagogik, viss tid (5 jobb)

Sektorn för fostran och utbildning, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik

Ansökan stängs: 30.8.2024 - 16:00
Anställningsförhållande: Enligt överenskommelse
Se alla job i branchen