Lärare inom småbarnspedagogik

Fostrans- och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Malmgård

Vill du lära dig något nytt varje dag? Är du nyfiken på att ta reda på sådant som du inte vet? Kan du slänga in dig i fantasins värld? Har du lätt att glädjas över små och stora framsteg? - Ansök till oss som lärare inom småbarnspedagogik på Malmgårds daghem!

Ifall du vill jobba i en positiv och välkomnande arbetsgemenskap som stöder dig i ditt arbete samt i utvecklingen av din yrkesroll, ska du komma till Malmgårds daghem! Vi vill att du med din kompetens får komma och känna glädje i det vardagliga arbetet där vi främjar barnens utveckling och lärande.

Vi uppskattar en positiv inställning och motivation att lära sig nytt samt initiativtagande. I Malmgård har vi ett starkt samarbete mellan grupperna och uppskattar goda färdigheter i kommunikation, teamarbete och flexibilitet i vardagliga situationer. I ditt arbete är det viktigt att du kan bemöta både barnet och vårdnadshavarna på ett respektfullt och individuellt sätt.

Här hittar du en artikel om oss: https://www.hel.fi/sv/nyheter/pa-stadens-svensksprakiga-daghem-trivs-personalen-med-sina-kollegor

I det här daghemmet utbetalas utöver grundlönen ett tillägg på 150 €/mån för personal som uppfyller behörighetsvillkoren för uppgiften. Tillägget betalas t.o.m. 31.10.2024. Syftet med tillägget är att främja tillgången på behörig personal inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Som lärare inom småbarnspedagogik får du jobba med mångfacetterade, kreativa och omväxlande arbetsuppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Du får ansvara för den pedagogiska verksamheten, utvärderingen och utvecklingen i barngruppen utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. Hos oss får du förverkliga dig själv som proffs inom fostran och utbildning!

Som motvikt till ansvarsfullt och meningsfullt arbete erbjuder Helsingfors stad mångsidiga personalförmåner som syftar till att stödja och öka våra anställdas välbefinnande. Du har möjlighet att vid längre vikariat få en tjänstebostad och få bidrag för kostnaderna för resan till och från arbetet samt förmåner för fritidshobbyn.

För nyanställda ordinarie lärare inom småbarnspedagogik på Helsingfors stad erbjuder vi en premie på 2000 euro år 2024.

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002), samt utredning om hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos i andningsorganen (Lag om smittsamma sjukdomar § 55).

Avtalsbransch

UKTA Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal

Också dessa jobb kan vara intressanta för dig

Lärare inom småbarnspedagogik, viss tid (4 jobb)

Sektorn för fostran och utbildning, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik

Ansökan stängs: 30.8.2024 - 16:00
Anställningsförhållande: enligt överenskommelse

Socionom inom småbarnspedagogik

Fostrans-och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik, Staffan

Ansökan stängs: 12.7.2024 - 16:00
Anställningsförhållande: 5.8.2024
Se alla job i branchen