Hoppa till huvudinnehåll

Klubbar i lekparker och vid daghem

Klubbverksamheten är avsedd för barn som bor i Helsingfors och vårdas hemma, från det de är två år tills den avgiftsfria förskoleundervisningen börjar.

Klubbverksamheten är avsedd för barn som bor i Helsingfors och vårdas hemma, från det de är två år tills den avgiftsfria förskoleundervisningen börjar. I klubbarna uppgår antalet barn till högst 13 och de leds av en anställd i lekparken eller på daghemmet.

Det går att delta 1-4 dagar i veckan, 2,5-3 timmar per dag i verksamheten.

Klubbarnas verksamhet sker i daghem eller lekparker. Många av klubbarna fokuserar på utomhusverksamhet, motion och konstämnen. I klubbarna lär sig barnet i en liten grupp genom lek, rörelse, utforskning och konst samt övar interaktionsfärdigheter. Målet är att stödja barnets tillväxt och utveckling. I klubbarna äter man en medhavd matsäck.

Klubbarnas verksamhetsperiod inleds då skolorna börjar eller senast den 1 september och den upphör den 31 maj. Tidpunkterna för lov är desamma som i skolorna. Tillsammans med familjen kommer man i början av perioden överens om timantalet per månad då barnet deltar i klubben.

Kommunal klubbverksamhet för barn är än så länge avgiftsfri för familjerna och deltagandet inverkar inte på det kommunala hemvårdsstödet. Om familjen får stöd för privat vård kan barnet inte samtidigt delta i en lekverksamhetsklubb.

Sök gärna före slutet av april till klubbarna som börjar på hösten. Du kan fråga efter lediga platser direkt hos lekparkerna och daghemmen också året om.

Ansökan om plats inom klubbverksamhet i e-tjänsterna

Du kan ansöka om plats inom klubbverksamheten i e-tjänsterna. Du kan redigera ansökningar som lämnats in via e-tjänsterna genom att kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning.

Klubbansökan med pappersblankett

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Klubbansökan kan göras med pappersblankett i följande situationer:

- barnet har inte finsk personbeteckning,
- familjen har inte finska bankkoder eller
- elektronisk ansökan är annars inte möjlig.

Den ifyllda blanketten postas eller lämnas i första hand in till enheten där klubben hålls eller vilken som helst kommunal lekpark.

Stäng