Servicerådgivningen vid fostrans- och utbildningssektorn

Vi ger rådgivning då du behöver information om tjänsterna inom fostran och utbildning eller gällande ansökan till dem.

Vi betjänar dig per telefon, e-post, responsblankett samt på vårt verksamhetsställe. Vi erbjuder avgiftsfri rådgivning och information om fostrans- och utbildningstjänster på finska och engelska och på andra språk med hjälp av tolk.

Du kan ställa frågor om till exempel:
- småbarnspedagogik och förskoleundervisning (daghem, familjedagvård, klubbverksamhet)
- lekparksverksamhet
- grundläggande utbildning (grundskolor, eftermiddagsverksamhet, elevantagning)
- gymnasier och yrkesinriktad utbildning
- ansökan till fostrans- och utbildningstjänsterna

Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning, ärendehanteringstjänst

Uträtta ärenden på webben

Fostran och utbildning, responsblankett

Öppet varje dag

Serviceställen

Fostrans- och utbildningssektorn, förvaltning

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors