Hoppa till huvudinnehåll

Bokning av fostrans- och utbildningssektorns lokaler

Sammanslutningar, organisationer, gemenskaper, företag och privatpersoner kan boka fostrans- och utbildningssektorns lokaler för kvällsbruk och fritidsbruk. Du kan boka lokaler i skolor, läroanstalter, lekparker och daghem.

Lokalerna i daghem, lekparker och arbetarinstitut bokas direkt vid respektive verksamhetsställe. Skolornas klassrum, matsalar och festsalar bokas via systemet Timmi. Skolornas motionssalar bokas via kultur- och fritidssektorn.

Skolornas klassrum, matsalar och festsalar bokas via systemet Timmi

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

1. Registrera dig som användare i Timmi elektroniskt med FO-nummer.
2. Gör en ansökan om en lokal på Timmi.
3. Om ansökan godkänns, får du en bekräftelse.
4. Du får en faktura för användningen av lokalen per post.

Avgifter

Användningen av lokalen faktureras månatligen efter användningen.

Ytterligare upplysningar

Grundskolan Kankarepuiston peruskoulus lokaler och lekparken Kankarepuistos lokaler kan bokas via Varaamo: varaamo.hel.fi

Länkar för ytterligare upplysningar

Stäng
Elektronisk tjänst

E-tjänsten Timmi för bokning av skollokaler

Kräver identifiering

Öppet varje dag

Kvällsbruk och fritidsbruk av skollokaler

De fasta tiderna för användning av skollokaler bokas via bokningskalendern Timmi eller Varaamo. Tider kan inte bokas per e-post.

Närmare information

Kontaktpersoner för organisationer registrerar sig som användare i Timmi elektroniskt med FO-nummer. 
Privatpersoner registrerar sig som användare i Timmi elektroniskt och tar även med sig en ifylld blankett för basuppgifter till kundtjänstpunkten på första våningen vid fostrans- och utbildningssektorn (Töysägatan 2 D). Samtidigt ska privatpersonen styrka sin identitet. 

Endast registrerade användare får göra en ansökan för att boka skollokaler. Ansökningarna ska göras senast två veckor innan tidpunkten för bokningen.
Lokaler i Jakobackas hjärta (grundskolan Kankarepuiston peruskoulu och lekparken Leikkipuisto Kankarepuisto) bokas via Varaamo senast en vecka före det datum som ska bokas.

Motionssalar bokas via kultur- och fritidssektorn. 

Länkar till ytterligare information

Timmi

Varaamo

Bokningar av kultur- och fritidssektorns idrottsplatser
 

Stäng

En bekräftelse på den godkända bokningen skickas per e-post till den som bokat tiden. Efter bekräftelsen är bokningen bindande och kan inte längre ändras.

Närmare information

Om du avbokar en tid ska du meddela det skriftligen per e-post till tilavaraukset(at)hel.fi. 
Avbokningar av enskilda tider ska anmälas senast 14 dagar innan bokningen börjar. Avbokningen är då avgiftsfri. 

Under säsongen går det inte att avboka enskilda bokade tider eller göra ändringar. Hela bokningen eller de återstående tiderna kan dock avbokas avgiftsfritt med 14 dagars avbokningstid.  Ändringar av start- och sluttider eller lokaler ska alltid göras med en ny ansökan.
 

Stäng

Användaren av skollokaler ska ha en myndig person som ansvarar för gruppens verksamhet och beteende i skollokalerna. 

Närmare information

De flesta av våra skollokaler kräver kvällsövervakning. Kvällsövervakaren öppnar dörren 15 minuter innan evenemanget börjar. Lokaltjänster inom fostrans- och utbildningssektorn bokar en kvällsövervakare i samband med godkännandet av bokningen. 

En del av våra lokaler kan överlåtas för självständig användning utan närvaro av stadens personal eller en företrädare för staden. I detta fall åtar sig den som gör bokningen att självständigt ansvara för säkerheten, övervakningen och slutstädningen. Lokalerna som kan användas självständigt är antecknade i kalendern Timmi, och efter namnet på verksamhetsstället/lokalen står då anteckningen ”Itsenäinen käyttö”.

Den som bokat tiden ansvarar för säkerheten vid sitt evenemang. Lokalernas innehavare, fostrans- och utbildningssektorn, och lokalens ägare ansvarar för säkerheten i lokalen.

Det är förbjudet att röka och inta alkohol och övriga rusmedel i skollokalerna och i skolområdet.

Länkar till ytterligare information

Regler för användning av skollokalerna

Anvisningar för evenemangsarrangören (på finska)
 

Stäng

Telefontid mån.–tors. kl. 12–14, tfn 09 310 12001.

Under övriga tider, rådgivning per e-post: tilavaraukset(at)hel.fi

Stäng

Bokning av fostrans- och utbildningssektorns övriga lokaler för kvällsbruk och fritidsbruk

Du kan boka lokaler i lekparker och daghem för exempelvis familjefester, anordnande av aktiviteter och för möten på kvällar och veckoslut. Organisationer och övriga aktörer kan använda lokalerna för exempelvis sina möten eller aktiviteter som de anordnar för kommuninvånare.

Du bokar lokalen direkt hos lekparken eller daghemmet. Användningen av lokalen ska avtalas skriftligen vid verksamhetsstället. Användaren av lokalen ansvarar själv för övervakning och städning av lokalen.

Sök kommunala daghem

Sök lekparker

Lekparken Kankarepuistos lokaler kan bokas via Varaamo.

Varaamo

Stäng

Helsingfors arbetarinstitut, Helsingin työväenopisto, har 11 verksamhetsställen runt om i staden: Kabelfabriken, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Opistotalo, Åggelbyhuset, Norra Hagas verksamhetsställe, Råskogsvägens lokaler för hantverk och huslig ekonomi, Silkkikutomo, Stoa och Nordhuset. Ytterligare information om de tillgängliga lokalerna fås från institutsvärdarna. 

Mer information om användningen av det svenska arbetarinstitutet Arbis lokaler ges av Arbis kansli, tfn 09 310 494 94, kansliet(at)arbis.hel.fi
 

Stäng

Prislista för kvällsbruk och fritidsbruk

Priserna anges i euro/timme (0 % moms ).

Produkter och tjänster som skaffas av fostrans- och utbildningssektorn faktureras klienten på kostnadsbasis, inklusive moms. Mervärdesskatten för möten och övriga evenemang är 24 %, 10 % för användning av motionssalar vid idrottsevenemang och 10 % för användning för inkvartering.

 • Klassrum med kvällsövervakning: 18,00 €/h
 • Klassrum med egenkontroll: 6,00 €/h
 • Lokaler för ämnesundervisning, auditorium, matsal och övriga speciallokaler med kvällsövervakning: 30,00 €/h
 • Lokaler för ämnesundervisning, auditorium, matsal och övriga speciallokaler med egenkontroll: 12,00 €/h
 • Brödfabrikens danssal på 2:a våningen med egenkontroll: 37,00 €/h
 • Brödfabrikens danssal på 4:e våningen med egenkontroll: 45,00 €/h
 • Jakobackas hjärta (lokalerna i grundskolan Kankarepuiston peruskoulu och lekparken Leikkipuisto Kankarepuisto) med egenkontroll: 20,00 €/h
 • Salar i lekparker och daghem med egenkontroll: 18,20 €/h
 • Övriga lokaler i lekparker och daghem med egenkontroll: 10,90 €/h
   
Stäng

 • Klassrum med kvällsövervakning: 27,00 €/h
 • Klassrum med egenkontroll: 9,00 €/h
 • Lokaler för ämnesundervisning, auditorium, matsal och övriga speciallokaler med kvällsövervakning: 45,00 €/h 
 • Lokaler för ämnesundervisning, auditorium, matsal och övriga speciallokaler med egenkontroll: 17,00 €/h
 • Brödfabrikens danssal på 2:e våningen med egenkontroll: 37,00 €/h
 • Brödfabrikens danssal på 4:e våningen med egenkontroll: 45,00 €/h
 • Jakobackas hjärta (lokalerna i grundskolan Kankarepuiston peruskoulu och lekparken Leikkipuisto Kankarepuisto) med egenkontroll: 20,00 €/h
 • Salar i lekparker och daghem med egenkontroll: 26,75 €/h
 • Övriga lokaler i lekparker och daghem med egenkontroll: 16,40 €/h 
Stäng

 • Avgift för lokalen: 0,25 €/m2/dygn
 • Vattenavgift: 0,40 €/person/dygn
 • Pappersavgift: 0,15 €/person/dygn
   
Stäng