Sysselsättningstjänster

Hos sysselsättningstjänsterna får du stöd med att främja din kompetens och karriär, med att planera arbetsrehabiliterande åtgärder och med att orientera dig på sysselsättning när du har nyligen invandrat och är ny i Helsingfors.

Rådgivning inom Helsingfors sysselsättningstjänster

09 31036107