Hoppa till huvudinnehåll

Starta företag i Helsingfors

På den här sidan hittar du information om olika serviceleverantörer som tillhandahåller grundläggande kunskaper, utbildningar, evenemang och individuell coachning för dig som vill starta och utveckla företagsverksamhet. 

Informationsmöten om företagande

Helsingfors ordnar informationsmöten om företagande, där experter delar med sig viktiga grundläggande kunskaper om företagande och om att ansöka om startpeng. Under mötena går vi systematiskt igenom allt som du behöver tänka på när du ska bli företagare. Efter informationsmötet vet du till exempel vilka olika alternativ det finns inom företagande och för att starta ett företag, vilka steg som ingår i processen när du startar ett företag, vad som påverkar valet av företagsform och hur du finansierar din företagsverksamhet. Informationsmöten om företagande ordnas på finska, svenska, engelska, ryska, estniska och arabiska.

Läs mer om informationsmöten om företagande

Kuvituskuva: palaveri
Bild: Marek Sabogal , N2 Albiino

Startpeng för klienterna i det kommunala sysselsättningsförsöket

Bild: Jussi Hellsten

Nya företagare kan söka startpeng från arbets- och näringsbyrån eller kommunen. Mer information om startpengen på arbets- och näringsbyråns webbplats

Helsingfors stad beviljar företagarens startpeng till klienterna i det kommunala sysselsättningsförsöket i Helsingfors.  Startpeng ska ansökas innan du har startat ett företag. Stödet kan inte beviljas om företagandet som huvudsyssla har inletts innan stödbeslutet har fattats. Företagets finansiering och eventuella lokaler ska ordnas innan du skickar in din ansökan.

Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan om startpeng som klient i det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta oss på adressen starttiraha@hel.fi