Ansök om kortvarig bostad

Helsingfors stads kortvariga hyresbostäder är avsedda för personer som behöver bo hemifrån under några månader till exempel på grund av ett stambyte, arbetsuppdrag eller en praktik.

På den här sidan

De kortvariga hyresbostäderna är förmånliga och de är belägna i olika delar av staden. De flesta bostäderna som är lediga är tvårumslägenheter, men vi förmedlar även enrumslägenheter och familjebostäder. De kortvariga hyresbostäderna är inte möblerade.

Hyresavtalen för de kortvariga hyresbostäderna är från två till fem månader och går i regel ut i slutet av månaden.

I den kortvariga uthyrningen följs inte Hekas kriterier för val av hyresgäster, förmögenhetsgränser eller villkor för särskilda bostadsobjekt. Varje år förmedlar vi cirka 200 kortvariga bostäder.

Ansökan om en kortvarig hyresbostad

Ansök om en kortvarig bostad via Oikotie. Bostadsannonsen innehåller en länk till ansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat. Din eventuella medsökande måste också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering, vänligen besök kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att autentisera dig. Ta med dig ditt pass eller identitetsbevis. Bostadsansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen.

Giltighetstid

Ansökan är giltig tre månader (90 dagar) från inlämnandet eller redigeringen.

Ansökan om och förmedling av bostäder är avgiftsfritt, och av mottagaren av bostaden debiteras ingen hyresgaranti eller övriga garantiavgifter.

Närmare anvisningar om att ansöka om en kortvarig hyresbostad

Börja din sökning med att utforska de tillgängliga bostäderna på Oikotie (på finska, länk öppnas i en nyt flik) (Länk leder till extern tjänst). När du har valt den bostad du vill ansöka om på Oikotie, lämna sidan med bostadsannonsen öppen i webbläsaren eller ta upp uppgifterna om bostaden (adress, yta och hyra). Du behöver uppgifterna om bostaden när du fyller i din ansökan. 

Vi rekommenderar att du också bekantar dig med de vanliga frågorna på denna webbplats när du börjar din sökning.

Fyll i en ansökan om en kortvarig bostad(Länk leder till extern tjänst). (Länk leder till extern tjänst) Du kan lägga till de bostäder som intresserar dig i din ansökan på sidan Uppgifterna om bostaden som söks.

Om det finns många likadana bostäder som är lediga, visas endast ett fåtal exempelbostäder. Det lönar sig att lägga till så många preferensområden som möjligt i ansökan. Då kan vi, i den mån det är möjligt, även rikta din ansökan till andra motsvarande bostäder som blir lediga.

Ange varför du behöver en kortvarig bostad i din ansökan och bevisa motiveringen genom att skicka in de begärda bilagorna senare när du besvarar det erbjudande om bostad som du får.

Ange den exakta perioden för vilken du behöver bostaden. Behovet av bostad måste stämma överens med hyresperioden för de bostäder som lagts till i ansökan.

Ansökan är giltig tre månader åt gången. Om du gör ändringar till din ansökan eller gör en ny ansökan, ersätter den nya den tidigare.

Endast privatpersoner, alltså inte till exempel företag, kan ansöka om bostäder.

När du har skickat in din ansökan, får du (och din eventuella medsökande) ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har tagits emot. Observera att för att din ansökan ska kunna iakttas i valet av boende, måste du (och din eventuella medsökande) bekräfta ansökan genom stark autentisering antingen med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Om du (eller din eventuella medsökande) inte kan identifiera dig elektroniskt, kan du göra det genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad och identifiera dig med ett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller identitetskort).

När du (och din eventuella medsökande) har bekräftat ansökan på tjänsten Ansökning om hyresbostad (Länk leder till extern tjänst), vänta på att en bostad eventuellt blir ledig.

Om du vill lägga till bostäder i din ansökan eller om din situation och dina önskemål förändras, kan du redigera din ansökan i tjänsten Ansökning om hyresbostad (Länk leder till extern tjänst). Kom ihåg att du och din eventuella medsökande ännu måste bekräfta den redigerade ansökan.

Anvisningar för redigering av ansökan:

  1. Logga in på tjänsten Ansökning om hyresbostad (Länk leder till extern tjänst)
  2. Välj den bostadsansökan du vill redigera.
  3. Välj ”Gå till redigera ansökan” i slutet av översiktssidan.
  4. Granska uppgifterna i din ansökan och gör de nödvändiga ändringarna.
  5. Kontrollera på sammanfattningssidan att dina uppgifter är rätt och skicka in din ansökan.
  6. För att din ansökan ska kunna iakttas i valet av boende, bekräfta den genom att identifiera dig elektroniskt eller genom att logga in på tjänsten på nytt. Din medsökande måste också bekräfta ansökan för sin del.

Varje gång du redigerar din ansökan, förlängs dess giltighet med tre månader. När du lägger till bostäder i din ansökan, uppdateras den och den är giltig igen i tre månader från uppdateringen.

Om din ansökan om en kortvarig hyresbostad går ut, måste du göra en ny ansökan. Du kan också häva din ansökan i samma tjänst. I så fall förfaller din ansökan omedelbart.

Observera att endast du kan redigera uppgifterna i din ansökan. Våra rådgivare kan inte göra det.

Om du blir utvald, får du ett bostadserbjudande per e-post och textmeddelande. Därefter ska du skicka oss ett intyg över behovet av den kortvariga bostaden och längden av behovet. Ditt bostadserbjudande innehåller anvisningar om att skicka in bilagor.  

Exempel på begärda bilagor:  

  • Ett intyg över längden av stambytet. 
  • Ett arbetsavtal eller annat bevis på längden av en visstidsanställning.
  • Köpebrevet för den bostad som färdigställs, av vilket det framgår vilken dag bostaden blir ledig.
  • Ett intyg över uppehållstillstånd för tolv månader eller ett registreringsbevis.  

Med bostadserbjudandet får du kontaktuppgifterna till hyresvärden, så att du kan komma överens om visning av bostaden och undertecknande av ett tidsbestämt hyresavtal. Du har tre vardagar på dig att bekanta dig med bostaden och besluta om du vill acceptera erbjudandet. 

Vanliga frågor

Personer som måste bo hemifrån under några månader till exempel på grund av ett stambyte, ett arbetsuppdrag eller en praktik kan ansöka om en kortvarig bostad.  

Villkoret för att hyra en kortvarig bostad är att den sökande redan har en stadigvarande bostad till vilken hen kan flytta eller återvända efter att den kortvariga hyresperioden gått ut.  

De som ansöker om en kortvarig bostad ska ha regelbundna inkomster och inga betalningsanmärkningar i kreditupplysningen. Den sökande ska ha ett uppehållstillstånd för minst tolv månader eller ett registreringsbevis.  

De kortvariga bostäderna hyrs inte ut till Hekas boende som evakueringsbostäder. Heka anskaffar evakueringsbostäder för sina hyresgäster när de inte kan att bo i sin vanliga bostad under en större renovering.

Vi väljer våra boende på grundval av de inkomna ansökningarna. Vi erbjuder en enskild sökande endast en bostad i taget.   

Vi prioriterar de sökande vars behov av bostad täcker en så lång tid av bostadens hyresperiod som möjligt.

Kortvariga bostäder är Helsingin kaupungin asunnot Oy:s, eller Hekas (Länk leder till extern tjänst), bostäder. De bostäder som hyrs ut kortvarigt är lediga eftersom Heka har reserverat dem som tillfälliga bostäder för sina hyresgäster. Heka tillhandahåller sina hyresgäster evakueringsbostäder när ett stambyte eller grundlig renovering pågår i deras bostäder. När dessa bostäder, som är reserverade för Hekas hyresgäster, är lediga, kan de hyras ut till andra för kortvariga behov. 

Nej. För att ansöka om en kortvarig hyresbostad krävs stark autentisering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Om ditt behov av bostad inte är aktuellt förrän om flera månader, finns det nödvändigtvis ännu inga tillgängliga bostäder med en lämplig period. Vårt bostadsutbud blir specifikare först närmare tidpunkten för uthyrningen.  

Perioden under vilken varje bostad är tillgänglig anges i bostadsannonserna. När du hittar bostäder med lämpliga hyresperioder på Oikotie, lönar det sig att lämna in en ansökan.

Vi skickar ut bostadserbjudandena via e-post och som textmeddelande. Den utvalda personen får ett villkorligt bostadserbjudande där personen ombeds att skicka in bilagor, såsom ett intyg över sitt kortvariga behov av bostad.

Om vi inte erhåller bilagorna inom den angivna tidsfristen, förfaller bostadserbjudandet och bostaden erbjuds till nästa sökande. 

När vi har erhållit och granskat de nödvändiga dokumenten, skickar vi ett fastställt bostadserbjudande. Därefter får du se bostaden och underteckna hyresavtalet. För att göra detta ska du först kontakta Hekas områdesbolag. 

Du kan inte få ett bostadserbjudande. Vi erbjuder kortvariga bostäder endast till sökande som inte har några betalningsanmärkningar. 

Serviceställen

Ansökning om hyresbostad, kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors