Elektroniska produktkataloger

Helsingfors stad använder det elektroniska beställningssystemet Basware Purchase Management.

Helsingfors stad använder det elektroniska beställningssystemet Basware Purchase Management. Vi ber om att få elektroniska produktkataloger för produkterna enligt upphandlingsavtalen. Dessa tas emot av stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning tillsammans med Basware Oyj.

Katalogens innehåll ska alltid avtalas med stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning innan elektroniska kataloger skickas till oss. Därefter avtalas ned Basware Oyj i vilket format produktkatalogerna ska levereras.

Basware rekommenderar att leverantörerna skapar produktkatalogerna antingen i xml-format eller med hjälp av applikationen Basware Catalog Feeder, som är gratis för leverantören. Produkterna ska specificeras till produktgrupper enligt UNSPSC-koderna. Basware Oyj ger anvisningar om skapandet av produktkataloger och om specifikation av produktgrupper med UNSPSC-koder.

Kontaktuppgifter:

Helsingfors stad
Stadskansliet, ekonomi- och planeringsavdelningen, upphandlingar och konkurrensutsättningar

e-post: hankinnat (at) hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Basware Oyj
SaaS-tjänster
tfn 0209 3410 240
e-post: saas.helpdesk (at) basware.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)