Hoppa till huvudinnehåll

Staden fakturerar och fakturor till staden

Fick du en faktura från staden?

Ekonomiförvaltningstjänstens kundtjänst på tfn 09 310 25300 betjänar vardagar klockan 9.00–15.00.

Du kan även kontakta ekonomiförvaltningstjänsten via den här blanketten eller per e-post på talpa.asiakaspalvelu@hel.fi . Kom ihåg att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter när du kontaktar ekonomiförvaltningstjänsten elektroniskt.

Talpas kundtjänst tar hand om följande:

  • Ändring av förfallodatum på stadens fakturor
  • Betalningsplaner
  • Konto- och adressändringar
  • Fakturering av social- och hälsovårdens lagstadgade klientavgifter
  • Ärenden om hälso- och sjukvårdens avgiftstak
  • Betalningar till stadens försäljningsreskontra, returnering av överdebiterade belopp till kunder
  • Inkasseringen av Helsingfors stads sektorer och affärsverks fordringar, skuldsaneringsärenden
  • Ärenden i anknytning till behandling och betalning av inköpsfakturor som skickats till staden

Observera att om ditt ärende gäller en tjänst eller dess innehåll, ska du kontakta den sektor som producerar tjänsten.

Fakturor från Helsingfors stad kan betalas vid den allmänna kassan på adressen Andra linjen 4 A, Berghälls ämbetshus, öppettider måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 9.00–15.30. Den allmänna kassans postadress: PB 210, 00099 Helsingfors stad.

Ska du skicka en faktura till staden?

Helsingfors stad tar emot fakturor elektroniskt som e-fakturor. Betalningsvillkoret för fakturor som riktas till staden är minst 21 dagar.

Sektorernas och affärsverkens adresser för e-fakturor, det vill säga EDI-koder, har formen 003702012566 + sektorspecifik identifierare. Lista över faktureringsadresser för stadens sektorer och affärsverk.

Helsingfors stads FO-nummer: 0201256-6