Hoppa till huvudinnehåll

Planering av servicenätverk

Principer för servicenätverksplaneringen Barnets väg från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen

Varför förnyas principerna för servicenätverksplaneringen?

Vi började förnya principerna för servicenätverksplaneringen, eftersom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har egna separata områden. Småbarnspedagogiken är indelad i tio områden och den grundläggande utbildningen i fem. Även förskoleundervisningen har en egen områdesindelning. Detta gjorde det svårare att uppfylla närdaghems- och närskoleprincipen och förutse antalet barn, samt orsakade oklarhet om från vilket daghem barnet överförs till vilken förskoleenhet och senare skola.

Samanvändningen av daghemmens och skolornas lokaler i staden behöver utvecklas. Det fattas ett gemensamt kunskapsunderlag och datasystem. Det finns inga mål uppsatta för att uppfylla jämlikhet mellan områdena och tjänsterna fördelas ojämnt inom staden.

Förnyelsen baseras på riktlinjer i Helsingfors stadsstrategi.

Mål

  • gemensamma områden för finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning
  • småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens tjänster och servicebehov granskas tillsammans i ett gemensamt område
  • uppfylla närdaghems- och närskoleprincipen
  • minska tidiga förflyttningar i lärospåret
  • standardisera serviceutbudet i olika områden i staden
  • öka förverkligandet av barnens likvärdiga möjligheter
  • dämpa utvecklingen av ökad ojämlikhet i staden