C6-nätverket för de sex största städerna

De sex största städerna, dvs. Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo, har länge samarbetat i syfte att stärka den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.
Ledarna för de sex största städerna. Bild: Kimmo Brandt
Ledarna för de sex största städerna. Bild: Kimmo Brandt

De sex största städerna har 1,8 miljoner invånare, dvs. 33 procent av hela landets befolkning. Största delen av Finlands innovationer och 55 procent av landets bruttonationalprodukt kommer från dessa städer.

Städerna sammanträder på stadsdirektörsnivå regelbundet flera gånger om året.

Det nära samarbetet sträcker sig också till olika näringsgrenar och bland annat till den statistiska stadsjämförelsen mellan C6-kommunerna.

Stadsdirektörsmötets medlemmar

Juhana Vartiainen, Helsingfors

Jukka Mäkelä, Esbo

Kalervo Kummola, Tammerfors

Pekka Timonen, Vanda

Seppo Määttä, Uleåborg.

Minna Arve, Åbo

Se de sex största städernas målsättningar för regeringsprogrammet