Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsfattande

På denna sida presenteras besluten som fattats av Helsingfors stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och tjänsteinnehavarna.

Isoisänsilta Kalasatamassa

Helsingfors borgmästarkollegium

Helsingfors borgmästare för perioden 2021-25 är Juhana Vartiainen. Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn är Anni Sinnemäki, för fostrans- och utbildningssektorn Nasima Razmyar, för social- och hälsovårdssektorn Daniel Sazonov, och för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki.

Helsingfors borgmästarkollegium