Suoraan sisältöön

Työväenopiston saavutettavuusseloste

ämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin työväenopiston verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.hel.fi/sto/fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Kriittiset virheet

 • Työväenopiston venäjän- ja englanninkielisiltä sisällöiltä puuttuu oikea lang-määre. Sivustolla oleviin PDF-tiedostoihin ei ole määritetty kielimäärityksiä. (WCAG 2.1 Osien kieli)
 • Vaihtoehtoisen mobiilivalikon tilailmaisin ei ole selkeä. Valikon elementit eivät ilmaise tilaansa (auki/kiinni). (WCAG 2.1 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivun yläreunan hampurilaisvalikko, joka ilmenee mobiilissa, ei ole saavutettava. Valikolla ei ole kuvausta, joten ruudunlukija ei pysty kertomaan elementin tarkoitusta. Valikko ei myöskään ilmaise, onko se auki vai kiinni. (WCAG 2.1 Informaatio ja suhteet, Näppäimistö, Nimi, rooli, arvo)

Merkittävät virheet

 • Etusivulla oleva Facebook-upotekehys on nimetty ja kuvattu englanniksi suomenkielisellä sivustolla. (WCAG 2.1 Otsikot ja nimilaput, Osien kieli)
 • Youtube upotteelta puuttuu selite (WCAG 2.1 Informaatio ja suhteet, Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on linkkejä, jotka avaavat PDF-tiedoston ilman ennakkovaroitusta ja linkit ovat huonosti kuvattuja (WCAG 2.1 Johdonmukainen merkitseminen, Linkin tarkoitus (kontekstissa)).
 • Käyttäessä Google Chrome selainta palautelomake ei anna ruudunlukijan kannalta riittävää virheilmoitusta, jos palautteen yrittää lähettää ilman viestiä. Virheilmoituksen tekstin koko ei muutu, vaikka sivun muun sisällön kokoa suurennetaan. (WCAG 2.1 Virheen tunnistaminen, Tekstin koon muuttaminen)
 • Sivustolla on otsikoiksi tarkoitettuja tekstejä, joita ei ole merkitty <h>-ta-gilla (WCAG 2.1 Informaatio ja suhteet).

Muut virheet

 • Sivustolla on käytetty katkoviivoja erottimina osioiden välissä. Ruudunlukija ei osaa tulkita eikä näin ollen ilmoita niitä. (WCAG 2.1 Informaatio ja suhteet) 
 • Joillakin sivuilla on tyhjiä otsikoita (WCAG 2.1 Jäsentäminen).
 • Etusivun sosiaalisen median upotekehykset on muotoiltu HTML-koodilla (WCAG 2.1 Informaatio ja suhteet).
 • Sivuston sijaintilinkillä ei ole muuta erottavaa indikaattoria kuin väri (WCAG 2.1 Värien käyttö).
 • Sivustolla on käytetty otsikointia, joka ei etene kaikkialla johdonmukaisesti (tämä havainto ei ole WCAG-rikkomus).
 • Palautelomakkeen responsiivisuus on puutteellinen (WCAG 2.1 Responsiivisuus).

Puutteiden korjaus

Sisällölliset virheet ja puuttet pyritään korjaamaan välittömästi.

Helsingin kaupungin verkkosivustoja uudistetaan parhaillaan. Myös työväenopiston sivuston uudistaminen aloitetaan pian ja sivusto siirretään uudelle alustalle, joka täyttää saavutettavuusvaatimukset entistä paremmin. Työväenopiston uuden sivuston arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2021 alkupuolella.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 22.9.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki. Lue työväenopiston sivuston auditointiraportti, pdf.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 22.9.2020
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki