Medialle

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut tiedottaa työväenopiston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Viestintätiimi vastaa myös verkkosivujen ylläpidosta.

Työväenopiston esitteet ja julkaisut

Palautetta verkkosivuista voi antaa palautelomakkeella.

Helsingin kaupunki, Kasvatus ja koulutus
Viestintäpalvelut
PL 51300
00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Töysänkatu 2 D)

Puh. (09) 310 8600 (vaihde)
Sähköposti  etunimi.sukunimi@hel.fi

Aune Hulkkonen, viestintäsuunnittelija, puh. 09 310 88674
Mari Larkovirta, viestintäsuunnittelija, puh. 09 31088599

Lehdistökuvien käyttöehdot
Työväenopiston kuvat löytyvät Helsingin kaupungin aineistopankista. Helsingin kaupungilla on kuviin kaikki oikeudet, joten niitä saa käyttää vapaasti Helsinkiä käsittelevään tiedotukseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttö tai siirto kaupallisiin tarkoituksiin tai kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman sopimusta kuvaajan/oikeudenomistajan kanssa. Oikeutta kaupalliseen käyttöön voi tiedustella osoitteesta viestinta.sto@hel.fi. Kuvia käytettäessä on mainittava kuvalähde ja kuvaaja: Helsingin kaupungin aineistopankki / kuvaajan nimi.

JAA